Godt team på hospitalet løb med sejren

​Indkøbsafdelingen på Bornholms Hospital tog kampen op mod spild – og nu har de vundet Region Hovedstadens Verdensmålspris.

Teamet i indkøbsafdelingen på Bornholms Hospital. Fra venstre: Lene Neumann Andersen, Søren Storbank Bysted, Carsten Larsen, Martin Normann Green og Pia Tindø.​​

 

Under en større lageroprydning sidste år blev det klart for medarbejderne i indkøbsafdelingen på Bornholms Hospital, at alt for mange varer aldrig blev brugt og i stedet blev kasseret, fordi de var udgået eller gået over datomærkningen, og de satte derfor som mål, at gentænke hospitalets måde at indkøbe varer på.

Ved at centralisere indkøbene i stedet for, at hver afdeling køber ind hver for sig, er det lykkedes at minimere spildet kraftigt. Samtidig har det givet en økonomisk besparelse på ca. syv-otte pct. i 2022 – svarer til cirka 7-800.000 kroner, og det på trods af de store prisstigninger, der har været i år.

Ud over at centralisere indkøbene, har man også ensrettet sortimenterne, så hvert afsnit ikke har deres særlige type af en vare. På den måde kan man forebygge spild, når man hele tiden kan flytte overskudsvarer mellem afsnittene.

Har vundet

Og nu har teamet fra Bornholms Hospital vundet region Hovedstadens Verdensmålspris i skarp konkurrence med to andre finalister, sygeplejerskerne Cecilie Høyer Stensnæs og Lotte Juul Bredahl fra afdeling for hjerne- og nervesygdomme på Rigshospitalet samt Team Genbrug og Donation i Center for ejendomme og koncernindkøb er to andre nominerede til prisen.

Hylder initiativer
Med Verdensmålsprisen ønsker regionen at fremhæve og hylde de gode initiativer, der kan inspirere til at gøre Region Hovedstaden endnu grønnere.
Regionen uddeler hvert år prisen på 25.000 kr. til personerne eller afdelingen bag det initiativ, som har bidraget ekstraordinært til grøn omstilling på hospitaler, virksomheder eller centre. Vinderen findes ud fra en helhedsvu​rdering, hvor der lægges særlig vægt på nytænkning, miljøeffekt, skalerbarhed, synergi og bred appel.

Seneste artikler

Fik du læst?