Elprisen til fastpriskunder falder betragteligt

EL-PRISER: I takt med, at vi går mod forår og sommer og dermed varmere temperaturer, melder BEOF nu ud, at prisen på deres fastprisprodukt falder væsentligt i årets andet kvartal. Kunderne kan se frem til et fald på næsten to kroner pr. kWh.

(Foto: Torben Ager)

 

Samlet set falder BEOF’s kWh-pris på fastpris-el fra 4,15 kr. til 2,20 kr. incl. moms. Hertil kommer afgifter til staten på 15 øre og betaling for transport af el, de såkaldte nettariffer.

Det går heldigvis den rigtige vej med elpriserne. Det, som præger billedet lige nu, er både udsigten til forår- og sommertemperaturer, og det faktum at danskerne over en bred kam har sparet markant på energien, så blandt andet at de danske gaslagre er fyldt godt op. Så alt i alt er den generelle situation på markedet bedre, end vi forventede for blot nogle måneder siden,” forklarer Claus M. Andersen, administrerende direktør i BEOF.

Sommertariffer sætter ind
BEOF’s elpris består som bekendt af andet end den “rå” elpris. Det er udover selve prisen på el og afgifter til staten også BEOF’s opgave at opkræve nettariffer på vegne af Trefor/Elnet-Øst, som står for transporten af el til kunderne, og som derudover varetager vedligehold af elnet, kabler og transformatorer.

“Vi går ind i en periode, hvor Trefor/Elnet-Øst går over til deres sommertariffer, og det vil kunderne også kunne se på elregningen,” fortæller Claus M. Andersen.

NU: Nettarif, SOMMER Øre/kWh inkl. moms FØR: Nettarif, VINTER Øre/kWh inkl. moms
Kl. 06.00-17.00 48,39 Kl. 06.00-17.00 96,78
Kl. 17.00-21.00 125,81 Kl. 17.00-21.00 290,34
Kl. 21.00-24.00 48,39 Kl. 21.00-24.00 96,78
Kl. 24.00-06.00 32,26 Kl. 24.00-06.00 32,26

Nettarif pr. 1. januar 2023. Kilde: TREFOR/El-net Øst Prisstatistik

Det spiller også fortsat ind, at energiafgifterne blev reduceret til næsten nul pr. 1. januar 2023 som en del af regeringens hjælpepakke. Denne afgiftslettelse vil vare frem til 1. juli 2023. Ligesom det fortsat gælder, at det kan betale sig at flytte sit forbrug væk fra perioden fra kl. 17 til 21.

Fortsæt med at spare på strømmen
“Selvom priserne nu falder i de varmere måneder betyder det ikke at tiderne med de høje priser er overstået. Priserne i andet kvartal er faldende, men hvad der sker i tredje  og fjerde kvartal er meget usikkert, og vi kan på ingen måde udelukke at priserne igen tager fart i den forkerte retning. Vi skal derfor fortsætte de rigtig gode vaner vi har tilegnet os med at spare på strømmen – og blive ved med det. Det er et af de vigtigste værktøjer vi sammen har for at understøtte den grønne omstilling og uafhængighed af fossile brændsler. På BEOFs hjemmeside: www.beof.dk kan man læse mere om gode sparetips,” afslutter Claus Andersen.

 Forskellige produkter
Som kunde hos BEOF kan man vælge at købe el til fast eller variabel pris. Vælger man el til fast pris, kender man sin pris et kvartal ad gangen, mens prisen på el til variabel pris svinger fra time til time.

Seneste artikler

Fik du læst?