Sommeren 1938 i Frankrig – uden en øre på lommen

EFTERÅRSLÆSNING: Digteren Halfdan Rasmussen og kammeraten Tage Lau tog i sommeren 1938 – på tandem – på tur ned gennem Europa til den spanske grænse. De skrev begge dagbog undervejs.

Halfdan og Tage tilbragte en del tid i Paris.

 

Det er på en sær måde spændende læsning at følge digteren Halfdan Rasmussen og kammeraten Tage Laus noget dumstristige rejse ned gennem Europa – på tandem – og i en tid, hvor de politiske spændinger fandt sted i hele Europa. De var henholdsvis 23 og 24 år gamle – og begge arbejdsløse. Halfdan Rasmussen delte en lille kvistlejlighed på Strandlodsvej på Amager med sin bror og en kammerat – Tage Lau var lige blevet udlært elektromekaniker, men blev omgående fyret, da han stod med sit svendebrev i hånden.

På venstrefløjen

Begge de to rejsende var mildest talt ræverøde og bevægede sig i det kommunistiske minefelt og besøgte ned gennem Europa adskillige, kommunistiske kammerater.

Især Tage havde også gode forbindelser blandt de, der gik ind for verdensproget Esperanto, og disse forbindelser kom den rejselystne duo til stor hjælp flere gange undervejs.

(Artiklen fortsættes under billedet)

Turen begynder i juni 1938 – men allerede på cykelturen til Esbjerg, hvor parret skal videre med skib til belgiske Antwerpen, begynder problemerne i form af en strid modvind, der ikke just gør det til en fornøjelse at rejse på tandem.

I det hele taget dukker der undervejs en masse praktiske problemer op, der slider på kammeratskabet. Især pengemangel skaber vanskeligheder. Ganske vist er der en tredje kammerat hjemme i København, der af og til sender penge afsted til de postkontorer, de to møder undervejs, men sommetider er pengeavisningerne forsinkede – og så gnaver sulten.

Naive idioter

De ser begge med foragt ned på velhavende “burgøjsere”, som de træffer undervejs – men ser sig ikke for fine til at lade sig invitere på middage af de pågældende, hvis cigaretter de også ryger. De omtaler endda deres velyndere som “naive” og “idioter”, som de dog snakker efter munden for at blive mætte og måske endda tigge nogle penge af.

Især Halfdan Rasmussen har – efter vore dages normer – et grimt sprog overfor andre, bl.a. en værtinde på et herberge, der er en “gammel heks og dum kælling”.

Kvindeforagt

At de begge omtaler kvinder som “skraller” vil sikkert falde en del kvindelige læsere for brystet – en anden tid dengang, javist, men “skraller”? Så meget for respekten for det modsatte køn, der også omtales som “overfede madammer” o.l.

De anvender begge en besynderlig stavemåde, mere talesprog end det skrevne. “Chauffør” bliver til “sjafør”,  “å” i stedet for “og”. I begyndelsen lidt irriterende, men man vænner sig hurtigt til det.

(Artiklen fortsættes under billedet)

Det interessante er, at man først læser Halfdans skildring af dagen – derefter er det Tages tur, for ved et tilfælde kom Halfdan Rasmussens søn, Tom Nagel Rasmussen også over Tage Laus dagbog, ligesom han under oprydning havde fundet faderens.

Det er derfor begge de to rejsekammeraters oplevelser, vi får i bogen. Kammerater og kammerater: Ret hurtigt går det op for dem, at de er meget forskellige. De sover i telt og Halfdan vil tidligt op og afsted på nye oplevelser, mens Tage vil sove længe og skrive, inden turen skal fortsætte.

Tage mener, at Halfdan ødsler penge, mens Halfdan er mere og mere irriteret over ikke at kunne følge med i samtalerne: Det er kun Tage, der kan tale engelsk, tysk og fransk.

Det er i øvrigt også Tage, der skaffer de fleste penge undervejs, Halfdan føler sig for fin til at modtage almisser og tigge, men spiser dog med af de tyvekoster, som Tage af og til rager til sig.

Bruddet

Inden det uundgåelige brud kommer mellem de to er der dog også mange oplevelser med andre, der vagabonderer gennem Europa: Enten sover de i det medbragte telt – eller også er der plads på herberger, hvor man kan få et billigt måltid mad og en seng at sove i.

Men der er også mange ensomme stunder, især for Halfdan, der plages af ikke at kunne sprog, dårligt vejr og en voldsom myggeplage, der forhindrer en god nats søvn.

Blind passager

Der er gode skildringer at festlige, men pengeløse aftener i Paris, festligt samvær med andre  og skildringer af betagende natur undervejs til den spanske grænse.

Halfdan vender først hjem efter nogle måneder – bl.a. ved at snige sig ombord på et tog som gratist og som blind passagerer på et skib fra Antwerpen hjem til Danmark.

Tage tager et job i en vinmark, men vender også hjem lidt senere – ved hjælp af penge fra sin far.

Der er fotos fra turen og andre illustrationer i denne underholdende og anderledes rejseskildring fra en dramatisk tid i Europa. Der er indledning og forklarende noter af historiker Svend Rybner.

Tak til Tom Nagel Rasmussen for initiativet til denne bog.

Halfdan Rasmussen og Tage Lau Sommeren 38
230 sider / kr. 299,95 kr.
Gads Forlag.

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Fik du læst?