Rønne Havn sender næste etaper af fremtidssikring i udbud

FREMTID:  De to næste etaper af fremtidssikringen af Rønne Havn, så havnen også i fremtiden kan leve op til sine forpligtigelser som Bornholms forsyningshavn, er sendt i EU-udbud. Havnen forventer at kunne indgå entrepriseaftale med en entreprenør inden årets udgang. Arbejdet med de to etaper forventes endeligt færdigt i 2025.

Rønne Havn – fremtidssikres

Fremtidssikringen af Rønne Havn går nu ind i den næste fase, når havnen sender de næste to etaper af havneudbygningen i EU-udbud. Med en udbygning fremtidssikrer havnen alle forretningsområder og understøtter samtidig en langsigtet funktionsopdeling af havnens aktiviteter. Endelig bliver besejlingsforholdene både ved ankomst og afgang fra havnen lettere for alle skibe, og det samme gælder for manøvreforholdene indenfor molerne.

Yderligere havneareal
Med udvidelserne imødekommer Rønne Havn A/S også den store interesse for yderligere havneareal. Det er især Bornholms unikke placering, der har øget interessen for at bruge Rønne Havn, bl.a. som udskibningshavn.

De bedste rådgivere
Arbejdet med de to næste etaper af fremtidssikringen af Rønne Havn A/S begynder i 2024, efter der er indgået kontrakt med en entreprenør. Myndigheds- og høringsprocesserne om udbygningen foregår samtidig med udbuddet. Rønne Havn A/S planlægger og gennemfører alle byggeaktiviteter under anvendelse af markedets bedste rådgivere, og i tæt dialog med relevante myndigheder.

Vækst og udvikling
“Som Bornholms centrale forsyningshavn er vi en forudsætning for øens vækst og udvikling. For at sikre en moderne og tidssvarende havn sætter vi nu de næste to etaper i udbud. Dermed støtter vi op om de politiske planer og skaber en styrket erhvervs- og forsyningshavn på Bornholm, hvor alle selskabets forretningsområder understøtter og supplerer hinanden, og sikrer forsyningssikkerheden for øen,” siger Lars Nordahl Lemvigh, adm. direktør i Rønne Havn A/S.

Den færdige ombygning af havnen forventes at stå klar i 2025.

Kan byde på begge
Udbuddet på de to næste udvidelser er et EU-udbud, hvor havnen forpligter sig til at udbyde opgaverne til entreprenører i hele EU. Alle bydere kan byde på begge etaper, men kan også vælge kun at byde på en enkelt etape.

Etape tre af fremtidssikringen handler om at skabe godt 100.000 m2 større projektareal i Sydhavnen bl.a. ved en delvis opfyldning af det tidligere fiskeribassin, hvor der er minimal aktivitet. Derudover etableres der en ny Ro-Ro rampe samt en ny ca. 280 m. lang kaj over for den nuværende skærvekaj i Sydhavnen.

Fjernelse af indre moler
Etape fire  af fremtidssikringen er en forlængelse af den søndre ydre forkastning, og en fjernelse af de indre moler samt uddybning. Derved opnås forbedrede besejlings- og manøvreforhold i havnen med et langt roligere havnebassin.  Endelig etablerer vi en multifunktionskaj i den vestlige del af havnen. Multifunktionskajen giver forbedrede muligheder for flere forretningsområder (f.eks. bulk, færger og krydstogt), og dermed generelt bedre forhold for havnens kunder som helhed.

I slutningen af 2022 færdiggjorde Rønne Havn den anden etape af havneudvidelsen, hvor den ydre søndre forkastning blev forlænget samtidig med, at kaj- og projektarealet i Sydhavnen blev udbygget. I forbindelse med den udbygning blev den gamle lossepladsgrund ved Galløkken opryddet og nyttiggjort og indgår nu i havnens projektarealer.

Seneste artikler

Fik du læst?