Kommunen mødte pressen

Den gode, daglige  dialog mellem den lokale presse og kommunale medarbejdere blev udbygget på møde på Snorrebakken

Blandt deltagerne på mødet var kommunens kommunikationskonsulent Gitte Bisse Bertelsen, kommunaldirektør Sine Sunesen og udgiver af Bornholmyt.dk, Flemming Falk Hansen. (Foto: Finn Edvard)

 

Det meste af den lokale presse deltog i et inspirerende møde, som Bornholms Regionskommune onsdag havde inviteret til på Snorrebakken. Bornholmnyt.dk, Tidende, TV2 og DR havde alle sendt repræsentanter til mødet, der havde deltagelse af en lang række kommunale embedsmænd med kommunaldirektør Sine Sunesen i spidsen.

Mødet blev holdt fast af kommunikationskonsulent Gitte Bisse Bertelsen og handlede om det daglige samarbejde mellem presse og kommunens ansatte.

Heraf var der på mødet deltagelse af centercheferne fra diverse afdelinger, direktører og andre, der har jævnlig kontakt med pressen.

Der var  på mødet bred enighed om, at det daglige samarbejde mellem kommune og den lokale presse sædvanligvis fungerer tilfredsstillende, og der var også forslag til, hvordan det kan blive endnu bedre.

Efter møder var der mulighed for samtale mellem presse og de enkelte centerchefer.