Forsikring: Et begivenhedsrigt år med en del uforudsete hændelser

ERHVERV: Der var 38, der deltog i Bornholms Brand’s generalforsamling på Strandhotellet i Sandvig – advokat Sisse Sejer Riis nyvalgt til bestyrelsen

Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a.

 

Bornholms Brand A.m.b.a. holdt onsdag 12. april generalforsamling på Strandhotellet i Sandvig. 38 deltagere, bestyrelse, delegerede og medlemmer deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsen fremlagde regnskabet for 2022, som formelt blev godkendt af generalforsamlingen.

Og selskabets formand, Per Hansen, aflagde bestyrelsens beretning.

 Formanden lagde i sin beretning vægt på de mange begivenheder som har påvirket regnskabet for 2022. Stor uro på de finansielle markeder har sat stort aftryk på investeringsafkastet og forsikringsselskabet blev påvirket af flere storme og inflationen, som i høj grad påvirker både selskabets omkostninger til udbedring af skader, særligt byggematerialer og reservedele til biler.

Man kan læse hele formandens beretning på https://bornbrand.dk/nyheder/

Rokade i bestyrelsen
Der var også valg til bestyrelsen. Per Hansen og Christina Dideriksen var på valg. Og da det følger af anbefaling for god selskabsledelse, at et bestyrelsesmedlem ikke anses for uafhængigt, når vedkommende har været medlem i mere end 12 år, har bestyrelsen derfor begyndt en rokade for at sikre, at bestyrelsens sammensætning følger anbefalingerne. Som led heri var det aftalt, at Christina Dideriksen ikke genopstillede.

Per Hansen ønskede genvalg – og blev efterfølgende genvalgt.

Som nyt bestyrelsesmedlem indstillede bestyrelsen advokat Sisse Sejer Riis, og hun blev valgt af generalforsamlingen.

Den nye bestyrelse for Bornholms Brand A.m.b.a. konstituerede sig således:

Formand: Per Hansen
Næstformand: Henrik Munk

Bestyrelsesmedlemmer:
Hans Hansen
Jens Borup Pedersen
Cecilie Mattsson
Maria Barslund
Sisse Sejer Riis

Til bestyrelsen for Bornholms Brandforsikring A/S blev udpeget:
Per Hansen, Henrik Munk, Hans Hansen og som suppleant Maria Barslund. Herudover består bestyrelsen af koncerndirektør Monica Diaz og chefaktuar Carsten Dam Pedersen, begge fra Topdanmark Forsikring A/S.

Seneste artikler

Fik du læst?