Workshop om mulighederne i fremtidens Bornholm

ERHVERV: En ny innovationsworkshop skal undersøge, hvordan Bornholm kan blive 24/7 service og såkaldt “logistik hub” i Østersøen ved brug af teknologier som droner og autonome løsninger

Christa Lodahl – erhvervschef hos Business Center Bornholm

 

Onsdag 19. april i Green Solutions House på Strandvejen i Rønne kan alle interesserede virksomheder deltage i en innovationsworkshop, og der vil blandt andet blive set på droner som udbringer samt serviceopgaver i relation til havvind, energiø og skibsfart. Workshoppen er en del af det bornholmske fyrtårnsprojekt Nationalt Center for Grøn Energi og arrangeres af Business Center Bornholm.

Den bornholmske udvikling mod at blive energiø i 2030 kaster en masse opgaver, spørgsmål og muligheder af sig. Der er derfor, fra det lokale erhvervsliv, stort fokus på, hvordan og hvilke opgaver, der kan udvikles lokalt.

Hente inspiration
Den kommende workshop har netop som mål, at afdække en del af det, for fokus på workshoppen vil være at undersøge og hente inspiration til, hvordan Bornholm blandt andet kan have 24/7 service af droner og hvordan Bornholms position som logistik og “service hub” –  også transportknudepunkt kaldet, i Østersøen kan styrkes.

Blandt andet har Offshore Center Bornholm (OCB), store ambitioner og ser muligheder, hvor man sammen kan løfte lokale interesser og optimere serviceniveauet ved brug af nye teknologier.

Knudepunkt i Østersøen
”Vi skal sikre at Bornholm bliver knudepunkt i Østersøen, for blandt andet at øge markedet omkring Bornholm indenfor offshore og samskabe nye erhvervsmuligheder indenfor vedvarende energi, og tydeliggøre de muligheder,der findes indenfor digital innovation. Og vi skal sikre indsamling af data i relation til samfundskritisk infrastruktur. Således at de lokale virksomheder er klar med smarte løsninger der kan skabe markedsfordele og sikre, at vi kan løfte opgaverne der kommer, fortæller forretningsudvikler Lone Reppien Thomsen, Offshore Center Bornholm.

Fælles idéudvikling
Teknologisk Institut vil stå for indlæg og fælles idéudvikling, med udgangspunkt i de konkrete udfordringer som Bornholm og mulige virksomheder vil kigge ind i, og den aktuelle viden og best practice indenfor området. Der vil også være mulighed for at se eksempler på drone og robot på workshoppen.

Vigtigheden af denne type innovationsworkshop er tydelig for Christa Lodahl, erhvervschef hos Business Center Bornholm:

Kæmpestort potentiale
”Vi ved, at Bornholm har et kæmpestort potentiale som energiø og, at der er mulighed for mange afledte opgaver, til de lokale virksomheder. Derfor er det rigtig vigtigt for os, at vi hele tiden kan give viden om potentielle opgaver  – og ikke mindst dialog om, hvordan vi bedst kan blive klar til at varetage dem. Vi skal være nytænkende og udfordre status quo ved at anvende ny viden indenfor teknologiske og digitale opgaveløsninger, når vi udvikler nye serviceområder til offshore.  Jo bedre virksomhederne er klædt på til det, jo flere opgaver vil vi kunne holde her på øen.”

Ny viden
Målgruppen for workshoppen er virksomheder indenfor eksempelvis logistik, service, industri, produktion, digital udvikling, automation og robotudvikling. Deltagerne vil både kunne hente inspiration og blive præsenteret for ny viden indenfor teknologiske og digitale opgaveløsninger, Yderligere vil workshoppen belyse de opgaver og kompetencer, der skal i spil, for at samle et lokalt logistik og service center, samt de praktiske, geografiske og strukturelle udfordringer der måtte være ved at have et centralt bornholmsk dronecenter til ubemandet trafik – til lands, til vands og i luften.

Tilmelding til workshoppen kan ske her: Innovationsworkshop: Bornholm som logistik- og servicehub i Østersøen – Business Center Bornholm

Seneste artikler

Fik du læst?