Vil bringe skovlandbrug til Bornholm

Det nye bornholmske initiativ Bornholms Økojord vil arbejde for at der bliver udlagt jord til skovlandbrug på Bornholm,

Mere skovlandbrug kan ventes i fremtiden på Bornholm. (Foto: Toben Ager)

 

Der er netop givet en to-cifret millionbevilling til udvikling af skovlandbrug til Økologisk Landsforening.
”Skovlandbrug er en del af fremtidens landbrug, hvis vi skal have en mere bæredygtig fødevareproduktion med omtanke for både klima, natur og dyr” fremgår det af Fagmediet Økologisk.
Det nye bornholmske initiativ Bornholms Økojord A/S vil også arbejde for at der bliver udlagt jord til skovlandbrug på Bornholm, da skovlandbrug øger både biodiversitet og CO2-lagring.
Mads Kissow, forperson for bestyrelsen i det kommende Bornholms Økojord A/S siger, at i  jordbruget ligger en kraftfuld del af løsningen på klimakrisen:
“Bornholms Økojord vil være en del af løsningen. Skovlandbrug kan f.eks. også kombineres med rentabel svineproduktion – det er poppelgrisene fra Hestbjerg et godt eksempel på”, siger Mads Kissow.
Efter sommerferien vil der i forbindelse med aktietegningen i Bornholms Økojord A/S blive lavet offentlige arrangementer om bl.a skovlandbrug og svineproduktion, og de øvrige muligheder for at være med til at skabe fremtidens landbrug, herunder at støtte Bornholms Økojord A/S.

Kan købe aktier
Det er nu muligt at købe aktier i Bornholms Økojord A/S under stiftelse. Selskabet får til formål at opkøbe landbrugsjord og gårde på Bornholm og bortforpagte dem til økologisk jordbrug med fødevareproduktion, forbedring af biodiversiteten og fremtidssikring af jordbruget på Bornholm.
Alle kan som enkeltpersoner, virksomheder eller foreninger købe aktier og dermed blive medejer af fremtidens bornholmske fødevareproduktion. Minimumsinvesteringen er 10.400 kr.
Det er også muligt at donere penge til foreningen Økobornholm, der så opkøber aktier og styrker selskabets demokratiske fundament. Både for aktietegning og donationer gælder, at hvis selskabet ikke stiftes, får man sine penge tilbage.
Selskabet etableres med en stærk forbindelse til Bornholm. Foreningen Økobornholm, som alle, der støtter dens formål frit kan melde sig ind i, beholder retten til at udpege flertallet i selskabets bestyrelse, samt at stå vagt om selskabets formål. Det er altså bornholmere af alle støbninger, der sætter retningen for, hvordan vi sammen sikrer jordbrugets nybrud på Bornholm.

Seneste artikler

Fik du læst?