Vi skal være flere på øen

Business Center Bornholm søger Bornholms Regionskommune om bevilling for 2021-2022 til Tilflytterservice, for der er fortsat stort behov for at sikre kvalificeret arbejdskraft til øen…

BRK borgmesterkontoret pa Ulla vej 2020 – fotograf Torben Ager 

 

KOMMUNALT: Tilflytterservice finansieres i dag af en bevilling fra Bornholms Regionskommune på 50 pct. der bruges til markedsføring af job på Bornholm og gode tilflytterhistorier samt rådgivning omkring job, ægtefællejob, sociale forhold, netværk, skoler, institutioner mv.

Den resterende finansiering på 50 pct. kommer fra private og offentlige virksomheder, som køber servicepakker, hvormed de får hjælp til rekruttering af kvalificeret og specifik arbejdskraft.

Styregruppen bag Tilflytterservice ønsker fortsat at have en fælles offentlig og privat drift og finansiering af tilflytterfunktionen. Funktionen løser i høj grad opgaver, som understøtter en samfundsbetinget opgave i at markedsføre Bornholm som et attraktivt sted at bo og arbejde.

”Trods Corona-krisen har Bornholm forsat behov for at tiltrække tilflyttere, siger erhvervschef for Business Center Bornholm, Christa Lodahl.

”Den eksisterende befolkning er præget af store efterkrigsårgange og små årgange omkring 1980. Det betyder, at vi over de næste fem år ser de store årgange, der går på pension – og de små årgange, der både skal skabe det økonomiske grundlag, og samtidig sætte næste generation i verden. Der er med andre ord fortsat behov for at sikre kvalificeret arbejdskraft til øen, så̊ vi også fremadrettet kan skabe det økonomiske grundlag for det bornholmske samfund”, siger Christa Lodahl.

42.000 i 2028
Også formanden for Styregruppen, Morten Holten understreger det vigtige i at skaffe kvalificeret arbejdskraft til øen:
”Det er vigtigt for det bornholmske erhvervsliv, at Tilflytterservice har et økonomisk langtrækkende fundament, som sikrer kompetencer og kontinuerligt fokus på at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Bornholm. Som demografen udvikler sig på Bornholm, er dette fokus også særdeles vigtigt for at understøtte Bornholms Regionskommunes strategi om at Bornholm skal have 42.000 indbyggere i 2028”, siger Morten Holten.

At nå det mål kræver et vedvarende fokus og vedholdende indsats, og det ønsker Business Center Bornholm fortsat at bidrage til. Derfor ansøges der om en bevilling fra Bornholms Regionskommune på kr. 632.300,- i 2021 og kr. 643.800,- i 2022.

Seneste artikler

Fik du læst?

Pinsens gudstjenester

Gudstjenester på Bornholm søndag 19. og mandag 20. maj. Aa Kirke 10.30 : Familiegudstjeneste ved sognepræst Louise Christina Howard. Skt. Peders Kirke 09.00: Pinsedagsgudstjeneste ved

Læs mere »