Vedligehold af sendenettet kan give radiotavshed på Bornholm

Af hensyn til flysikkerheden skal såkaldte hindringslys i radiosendemaster udskiftes. Fra søndag den 4. september til tirsdag den 6. september kan FM-radioer, der modtager signal fra Årsballe-senderen på Bornholm opleve radiotavshed. 

FM dækningen på Bornholm er væk fra søndag 4. til tirsdag 6. september. (Foto: Agnete Schlichtkrull)

Hindringslys er sikkerhedslys, der sidder i radio-sendemaster, som er over 100 meter høje, så fly kan se masterne og undgå at flyve ind i dem.

De nuværende hindringslys har siddet der i cirka 30 år og er begyndt at have driftsmæssige udfordringer. Derfor har Trafikstyrelsen, som har ansvaret for hindringslysene, bestilt Cibicom, som ejer sendemasterne og drifter DR’s radiosendenet, til at udskifte lysene i ni radiosendemaster placeret rundt om i hele landet. Der arbejdes på én mast ad gangen, og mens arbejdet pågår, kan FM-radioer miste signalet.

Fra søndag den 4. september til tirsdag den 6. september er det Årsballe-senderen på Bornholm, der vedligeholdes. Det betyder, at der i perioder lukkes for radiosignalet. Det vil berøre FM-dækningen på det meste af Bornholm.

På tekst-tv

Bliver din FM-radio tavs, anbefales det i stedet at lytte til radio på DAB eller via dr.dk/lyd. Du kan også downloade DRs radio app DR LYD.

Dagene op til udskiftningen udsendes spots på DR’s flader, som indeholder information om, hvem der vil blive berørt samt henvisning til DR Lyd for fortsat at kunne lytte med.

Udover spots i radioen kan man hele tiden få information på tekst-tv side 745 samt på dr.dk/hjælp.

I tilfælde af behov for at udsende meddelelser af beredskabsmæssig karakter, afbrydes arbejdet på masten, og i løbet af ganske kort tid vil signalet igen være tilbage.

Seneste artikler

Fik du læst?