Udvidelsen af Rønne Havn: Det første spadestik er taget

HAVNEN: Borgmester Jacob Trøst og bestyrelsesformand for Rønne Havn, Jess C. Persson tog nsammen det første spadestik til det længe ventede arbejde med at omlægge vejen og udvide opmarcharealet ved færgen i Rønne Havn. I morgen

Borgmester Jacob Trøst og Rønne Havns bestyrelsesformand Jess C. Persson tog sammen det første spadestik

I dag blev det første spadestik taget, og i morgen onsdag 1. maj indledes arbejdet med at omlægge vejen og udvide det såkaldte opmarchareal ved færgen i Rønne Havn, så der i fremtiden bliver bedre plads til biler, busser og fragtvogne, der skal på og af færgen.

Sammen med Rønne Havns bestyrelsesformand, Jess C. Persson tog borgmester Jacob Trøst de første spadestik til vejomlægningen og udvidelsen af arealet. I de kommende dage bliver området gjort klart ved bl.a. at fjerne planter med mere, så selve grave- og anlægsarbejdet kan gå i gang.

Fra mandag d6. maj lukkes der derfor af for trafik fra Bådehavnsvej ned mod rundkørslen. Der vil blive sat skilte op, så det er tydeligt, at vejen er lukket af.

Styrke transportveje
Vejomlægningen vil komme til at betyde et ændret trafikmønster i den nordlige del af Rønne Havn, som vil sikre et bedre flow i trafikafviklingen ved krydset til Nordre Kystvej ved afvikling af færgetrafikken. I udarbejdelsen af projektet har der været særlig fokus på også at skabe mere sikre forhold for de bløde trafikanter; gående og cyklende i området.

Borgmester Jacob Trøst sagde i forbindelse med spadestikket blandt andet:

”Den nye vejomlægning og opmarchudvidelse vil komme til at styrke transportvejene til og fra Bornholm. Vi får en bedre trafikafvikling til og fra færgen og kan udnytte færgernes øgede kapacitet. Det kommer til at have en stor betydning for bornholmerne, transporten og turisternes møde med Bornholm, at området bliver mere tilgængeligt. Vi er naturligvis glade for, at Transportministeriet har kunnet se vores behov, og at de har ydet et statstilskud til projektet på 25 mio. kr.”

Så få gener som muligt
I anlægsfasen er der blevet sat ind på, at projektet får så få gener som muligt for de rejsende. Derfor bliver Munch Petersensvej så vidt mulig holdt åben indtil, at sommerferien og højsæsonen er overstået. Trafikafviklingen under årets folkemøde, hvor der forventes mange gæster, er under planlægning, og her vil der også blive taget særlige foranstaltninger for at sikre en så let trafikafvikling som muligt.

 

Seneste artikler

Fik du læst?

Fik konfiskeret kniv

  POLITI: I forbindelse med Toldstyrelsens kontrol ved færgen fra Sassnitz blev føreren af en personbil fundet i besiddelse af en kniv uden anerkendelsesværdigt formål.

Læs mere »