Turisterne skal komme til Bornholm – hele året

Udviklingsplan skal sikre turisme på hele øen – hele året

Der meget at komme efter på Bornholm, bl. a. Ekkodalen – hele året

 

Bornholms udviklingsplan for turismen frem mod 2030 er netop lanceret. Baggrunden er, at udvikling kræver langsigtet planlægning og aktive valg i forhold til infrastruktur og forretningsudvikling på tværs af turismens mange involverede.

En helt ny og længe ventet udviklingsplan for turismen frem mod 2030 ligger klar. Det er en fysisk strategisk udviklingsplan, der fokuserer på særlig infrastruktur og forretningsudvikling, og den fungerer som et dokument under Bornholms Turismestrategi.

Foretruket rejsemål

Visionen i planen er, at Bornholm i 2030 er et helårsbaseret, bæredygtigt og foretrukket rejsemål med høj kvalitet og international gennemslagskraft. Målet er med andre ord at bringe hele øen i spil, hele året.

Det vil betyde, at flere dele af Bornholm får glæde af turismeomsætningen, ligesom flere gæster i vinterhalvåret giver mulighed for helårsåbne virksomheder og dermed længerevarende ansættelser. Men det kræver ikke kun, at turismevirksomhederne i byerne forretningsudvikler og skaber nye tiltag. Det kræver også, at lodsejere (private, BRK og staten/naturstyrelsen) forholder sig aktivt til, hvordan man bedst kan understøtte den langsigtede udvikling af turismen.

Nye overnatningsmuligheder

Nogle af de konkrete anbefalinger er derudover at balancere beskyttelse og benyttelse af natur, lokalsamfund og kulturarv, tænke i nye overnatningsmuligheder som supplement til de eksisterende og øge investeringer i og antal af sommerhuse til udlejning. Byerne på øen opfordres generelt til at have en tydelig profil, som er forankret i stedernes funktion, kultur og historie, og Rønne og Dueodde nævnes som områder, der med fordel kan styrkes. Hasle, Åkirkeby og Nexø er desuden udvalgt som geografiske fokusområder, der behandles særskilt med konkrete ideer og tanker i forhold til områder i byerne. Derudover ligger der konkrete anbefalinger i forhold til indre ø.

Helårsturisme

Udviklingsplanen er netop behandlet i Erhvervs-, Bolig – og Beskæftigelsesudvalget samt i Natur-, Miljø- og Planudvalget i Bornholms Regionskommune. Dermed er processen omkring planen formelt afsluttet. Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget har, i forlængelse af behandlingen, besluttet at lave en handleplan for helårsturisme.

Borgmester Jacob Trøst bakker positivt op om vigtigheden af at arbejde med turismen: ” Turismen bidrager årligt med 3 mia. i turismeomsætning. Derfor skal vi også sikre et godt samspil mellem indsatserne på tværs af det offentlige og det private. Det er ikke gjort kortsigtet, men kræver langsigtede indsatser. Jeg er glad for, at Destination Bornholm sammen med en lang række aktører har lagt en overordnet plan, som vi som kommune kan bruge i arbejdet med en handleplan for helårsturisme.”

Er ikke i mål

Destination Bornholm har været ansvarlig for projektledelsen af udviklingsplanen, og direktør Pernille Kofod Lydolph udtaler: ”Vi er langt i arbejdet med at sikre turisme bredt over året, men vi er ikke i mål. Der ligger spændende udviklingspotentialer i nedslagsområderne og indsatsområderne. Folder vi dem ud sammen på tværs af det offentlige og det private, så er vi overbeviste om, at vi vil være i stand til at tiltrække flere internationale gæster og få styrket forår, efter og vinter yderligere. Derfor glæder vi os også over den kommunale opbakning.”

Udviklingsplanen for turismen frem mod 2030 er udarbejdet på initiativ af Destination Bornholm, Bornholms Regionskommune samt Dansk Kyst- og Naturturisme i et tæt samarbejde med et bredt felt af aktører inden for erhvervslivet, foreningslivet samt lokale ildsjæle.

Seneste artikler

Fik du læst?