Tilbage på arbejdpladsen

Bornholms Regionskommune er nu i fuld gang med at se på hvilke konkrete løsninger, der er mulige på Bornholm for yderligere genåbning af øen. Offentlige ansatte i regionskommunen møder på mandag…

Flere offentlige ansatte skal møde ind på mandag

 

Offentligt ansatte i Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Midtjylland har siden 27. maj kunnet møde fysisk op på deres arbejdsplads. Nu udvides der, så det fra mandag 15. juni også vil gælde Region Hovedstaden og Region Sjælland og dermed også Bornholm.

Konkret betyder det, at der åbnes mulighed for at flere af øens administrative medarbejdere kan vende fysisk tilbage på arbejdspladsen arbejdsplads.

Der bliver samtidig opfordret til, at administrationen så vidt muligt fortsat anvender hjemmearbejde i relevant omfang og benytter sig af forskudte mødetider. Kommunens ledelse er gået i gang med at se på, hvad regeringens nye udmeldinger giver af konkrete muligheder og forventer at være klar med en plan i løbet af nogle dage.

Det samme gælder i forhold til de nye udmeldinger om muligheder for besøg hos ældre på plejecentre og svage borgere på botilbud. Her er kommunen også i gang med at kigge på løsninger, men afventer specifikke retningslinjer fra de centrale myndigheder.

Ikke som normalt
Aktuelt er mange af kommunens ansatte, blandt andet rengøringspersonalet, sat til at løse andre opgaver, end de plejer f.eks. på skoler og dagtilbud netop grundet Corona-krisen. Det skal der skal tages højde for i den nye planlægning.

Kommunaldirektør, Johannes Nilsson siger:
“Uanset, hvilke løsninger vi kommer frem til, så vil der blive tale om en gradvis tilbagevenden i et tempo, der er ansvarligt og tilpasset hele kommunen. Der bliver altså ikke tale om, at alt åbnes og vil være som normalt fra på mandag.”

 

 

Seneste artikler

Fik du læst?