Studerende og forskere i nyt samarbejde med Bornholm

Som en del af projektet Nationalt Center for Grøn Energi i Baltic Energy Island arbejdes der nu hen imod et såkaldt Residential College på Bornholm. I denne første fase er formålet blandt andet at koble studerende og forskere på virksomhedsprojekter indenfor blandt andet den grønne omstilling, data og digitalisering.

Studerende og forskere er klar til at samarbejde med bornholmske virksomheder.  (Foto: Finn Edvard)

 

Danmarks Tekniske Universitet vil – i samarbejde med kommuner, virksomheder og landets øvrige universiteter – etablere et antal residential colleges som grundlag for etablering af tættere samarbejde mellem universiteter og virksomheder. Det vil ske gennem f.eks. studenterprojekter, praktikophold, masterprojekter og ph.d. forløb.

Som første tiltag til dette innovative samarbejde på Bornholm holder Business Center Bornholm, i samarbejde med DTU, et gå- hjem-møde onsdag 23. november kl. 13 på Hotel Green Solution House i Rønne, for de bornholmske virksomheder. Dette for at skabe en større bevidsthed omkring denne unikke mulighed.

(Artiklen fortsættes under billedet)

Christa Lodahl

 

”Vi ser dette samarbejde som et stort potentiale for det bornholmske erhvervsliv, både i forbindelse med tilførelse af ny viden, som en fremtidig rekrutteringskanal og ikke mindst mulighed for, at de lokale virksomheder og studerende sammen kan finde løsningsforslag på konkrete udfordringer.” siger erhvervschef Christa Lodahl.

Lokale og nationale virksomheder

DTU samarbejder med SMV’er i hele Danmark og vil dele fakta og erfaringer om, hvad der skal til og hvordan virksomhederne helt konkret kan samarbejde med både studerende og forskere.
Erfaringer fra flere nationale og lokale virksomhedscases vil blive delt og de deltagende virksomheder vil få rig mulighed for at få dialog om netop deres problemstilling/idé, som studerende fra DTU og andre universiteter kan bidrage til at løse.

Samarbejde med studerende

Flere studerende fra både Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og DTU kommer til øen inden for de næste par måneder og derfor har de bornholmske virksomheder allerede nu store muligheder for at få et tættere samarbejde med kompetente studerende fra DTU og andre universiteter.

Eksamensprojekter

De studerende skal enten deltage i kursusforløb inden for vedvarende energisystemer eller innovative energiløsninger, som kan tænkes bredt.

Forløbet afsluttes med et eksamensprojekt i samarbejde med den enkelte virksomhed. Andre samarbejdsmuligheder er bachelor- eller masterprojekter eller få tilknyttet en diplomingeniør i tre-fire måneders praktik på øen. Mulighederne for virksomhederne er mange, og vi håber med dette arrangement at endnu flere vil se potentialet i at samarbejde med et universitet.

 

Seneste artikler

Fik du læst?