Stor interesse: Infomøde om energibesparelser er flyttet

Der har været så stor interesse for at deltage i et informationsmøde for ejere af boliger med et stort energiforbrug, at det nu flyttes til større lokaler. Der er få ledige pladser.

Mødet om energibesparelser i hjemmet har overvældende interesse.

 

Formålet med informationsmødet, som bliver holdt i samarbejde med Energistyrelsen og Bornholms Energi og Forsyning, er dels at hjælpe boligejerne med at mindske udgifterne til strøm og varme – og samtidig inspirere til en mere grøn energiforsyning. Pladser til dette arrangement er blevet revet væk, og det lover godt for den grønne omstilling. Mødet, der finder sted tirsdag 23. august, skulle have været holdt i kantinen på Vibegård, men er nu flyttet til aulaen på Snorrebakken 66, hvor der er bedre plads.

 Få ledige pladser

Efter at mødet er blevet rykket er der få ledige pladser, som vil blive fordelt efter først-til-mølleprincippet. Tilmelding til informationsmødet skal ske senest mandag 22. august kl. 10. Hvis man ønsker at tilmelde sig, eller har spørgsmål, kan man skrive til projektleder Rocío Paniagua Jensen på mail: Rocio.Jensen@brk.dk

Kommunen vil senere på året invitere til et åbent webinar for de interesserede, der eventuelt ikke kan få plads på mødet. Hvis det viser sig, at der er behov for et webinar, vil kommunen orientere om det til den tid.

Omkostningerne til opvarmning af boligen har slået kedelige rekorder i løbet af de seneste måneder, og der er betydelig usikkerhed om prisudviklingen de kommende år. Formålet med informationsmødet er derfor at dele viden om mulighederne for at spare på energi i boligen, herunder videregive gode råd om energibesparende tiltag, udskiftning af varmekilder, muligheder for tilskud med mere.

Program

Kl. 19.00-20.15

  • Velkomst ved Helle Munk Ravnborg, forperson for kommunens Natur-, Miljø- og Planudvalg.
  • Oplæg fra SparEnergi.dk (Energistyrelsen) om energibesparelser i boliger samt tilskudsmuligheder, disponible værktøjer og eksempler.
  • Oplæg fra Bornholms Energi- og Forsyning om skift til fjernvarme.
  • Spørgsmål i plenum.

Kl. 20.15:  Pause.

Kl. 20.30-21.30: Spørgecafé – mulighed for individuelle samtaler, vejledning og gode råd fra oplægsholdere og relevante virksomheder, der er tilstede på mødet.

Seneste artikler

Fik du læst?