Stærk trafik fra sommermånederne fortsætter på broen

TRAFIK: Den rekordhøje fritidstrafik over Øresundsbroen fra sommermånederne fortsætter ind i efteråret. Det er de danske “fritidskunder”, der sætter gang i trafikken

Øresundsbroen – stærk trafik – især fra danske “fritids-pendlere”

 

Trafikken over Øresundsbron, som er broens officielle navn,  slog flere rekorder i sommeren 2023, og juli blev den travleste måned i Øresundsbrons historie.

“Flere faktorer kan være årsag til den rekordstore fritids- og ferietrafik over Øresundsbron i sommeren 2023, men kronekursen og en øget interesse for ferier i nærområdet er blandt de nærliggende forklaringer,” siger Berit Vestergaard,der er salgs- og marketingdirektør på Øresundsbron.

Fortsat høj fritidstrafik
“Vi kan dog også se på trafiktallene for tredje kvartal, at det ikke kun er i feriemånederne, hvor der er markant større appetit efter at køre over Øresundsbron. Fritidstrafikken med rabataftale i september 2023 ligger også 14 pct. højere end samme måned året før,” siger Berit Vestergaard.

Samlet ligger fritidstrafikken med ØresundGO aftale i tredje kvartal 2023 ca. 11 pct. højere end i 2022, og det er primært danske fritidskunder, der holder fritidstrafikken på det høje niveau.

Den danske fritidstrafik over Øresundsbron ligger i perioden 25 pct. højere end året før, mens man ser et lille fald på to pct. i den svenske fritidstrafik i tredje kvartal 2023.

Tung trafik viser tegn på afmatning

Tredje kvartals rekordhøje fritidstrafik over Øresundsbron modsvares af et fald i lastbiltrafikken over broen, som begyndte i andet kvartal 2023. I tredje kvartal 2023 faldt antallet af lastbiler således med ca. fem pct. i forhold til samme periode året før.

“Faldet som vi ser nu, sker efter en længere periode, hvor trafikken med lastbiler på Øresundsbron har ligget på et relativt højt niveau, til trods for, at både Covid-19 krisen og energikrisen har udfordret markedet,” siger Berit Vestergaard.

Pendlertrafikken holder niveauet
Øresundsbrons pendlere har kørt en smule mere til og fra arbejde i juli, august og september måned 2023, end de gjorde året før. Ca. to pct. flere kørte over broen med en pendleraftale i tredje kvartal 2023.

 

Seneste artikler

Fik du læst?