SF: Vi har ikke råd til at spare på børneområdet

DEBAT: Det kan nok være, at Bornholm fattes penge. Det har vi i SF Bornholm fuld forståelse for. Men at man kort efter at have indgået en budgetaftale, der ramte det almenebørne- og skoleområde så hårdt, som tilfældet var, nu fremlægger en spareplan med så alvorlige konsekvenser for øens børn og unge, er chokerende, skriver SF på Bornholm:

Chokerende med så store besparelser på børne- og ungeområdet, skriver SF

 

I alt har administrationen fremlagt en plan, hvor man vil fjerne to familiebehandlere, to PPR-psykologer, to skole-dagtilbudsrådgivere, en socialpsykolog, en tale- og hørekonsulent, en skolekonsulent, en kontaktpædagog og en ungekonsulent samt henholdsvis en halv sundhedsplejerske og børneterapeut. Det er et alvorligt indgreb på et område, der allerede er hårdt spændt for, hvad angår børn og unge i mistrivsel.

Skydes til hjørne
SF Bornholm kan støtte Børne- og Skoleudvalgets indstilling om at skyde besparelsen skydes til hjørne, men vi mener, at der ganske simpelt skal findes andre veje til at indhente den besparelse, end endnu engang at lade vores børn og unge holde for. Når man ser på de udfordringer, vi på øen allerede står overfor, vil man sende en stor regning videre, når forebyggelsesområdet og de øvrige indsatser på almenområdet reduceres så betydeligt.

Vores ansvar
Udgangspunktet for SF Bornholm er, at vi har et ansvar overfor vores børn og unge, som vi ikke kan løbe fra. Det kræver reelt øgede bevillinger til almenområde og til forebyggelsesindsatserne som en investering, hvis vi skal afhjælpe presset på det sociale område. Nu går man med disse besparelser den stik modsatte vej.

Overforbrug
Derfor må vi endnu engang opfordre til, at kommunen får analyseret på de administrative udgifter i BRK. Det har flere gange været påpeget, at BRK har et overforbrug på sin administration. Det mangler at blive undersøgt til bunds. For SF Bornholm er det dybt problematisk, at der bliver skåret ned på de centrale velfærdsområder, samtidig med at der ikke bliver set på udgifterne til administrationen. Det er ikke en kommune i balance i SF Bornholms optik.

Skabe overblik
Det er nødvendigt, at der bliver skabt et overblik over, om der er ubalancer i kommunen, som over årene igen og igen medfører ubehagelige konsekvenser for kommunens velfærdsområder. Det har vi ganske simpelt ikke råd til, hvad de her besparelsesforslag til fulde dokumenterer.

 

Seneste artikler

Fik du læst?

Pinsens gudstjenester

Gudstjenester på Bornholm søndag 19. og mandag 20. maj. Aa Kirke 10.30 : Familiegudstjeneste ved sognepræst Louise Christina Howard. Skt. Peders Kirke 09.00: Pinsedagsgudstjeneste ved

Læs mere »