Sådan skal omformerstationen i Aakirkeby se ud

Mandag 20. marts præsenterer Energinet sit bud på design og placering af den kommende omformerstation, der skal bygges syd for Aakirkeby som en del af Energiø Bornholm. Arrangementet foregår i Møbelfabrikken i Nexø og er åbent for alle.

Illustration fra en af de afholdte workshops, der viser muligheder for at indpasse stationen i landskabet.

 

Energinet slår endnu en gang dørene op til et åbent møde om Energiø Bornholm – denne gang for at præsentere oplægget til, hvordan stationen skal se ud. Præsentationen er kulminationen på en proces, der siden december har inddraget bornholmerne i arbejdet med at udforme og indpasse den store station, der bliver hjertet i Energiø Bornholm.

Gode input fra bornholmerne

”Vi glæder os til at vise vores forslag til en kommende station frem for bornholmerne. Vi har haft rigtig god deltagelse i processen og fået rigtig mange gode input og ideer med til arbejdet, så jeg er spændt på, hvordan vores oplæg bliver modtaget,” siger Kim Søgaard Mikkelsen, som er hovedprojektleder hos Energinet for Energiø Bornholm.

Energinet holdt den første workshop i december sidste år, hvor alle interesserede kunne komme indenfor i arkitekternes værksted og lære mere om, hvilke greb og metoder man kan bruge, når man skal indpasse et stort industribyggeri i landskabet.

Rekreative muligheder

På den anden workshop i starten af februar præsenterede Energinets arkitekter, Arkitema, forskellige metoder og arkitektoniske greb. De præsenterede også tre kombinationsforslag, der med hver sin tilgang arbejder med landskabet syd for Aakirkeby, bygningernes fremtoning og facade, afskærmning til naboerne, naturen og rekreative muligheder.

Undervejs i processen er deltagerne kommet med deres input, deres bekymringer og ideer, som er blevet taget ind og bearbejdet.

Forskellige tilgange og ønsker

”Det har været virkelig spændende at se de mange input, der er kommet undervejs, og de meget forskellige tilgange og ønsker. Nogle skal leve med stationen i deres lokalområde og er optaget af at få den skjult bedst muligt, mens andre er optaget af, at stationen bliver et tydeligt tegn på Bornholms rolle i den grønne omstilling. Jeg glæder mig til, at vi kan præsentere vores forslag til, hvordan stationen skal udformes, og jeg tror og håber, at bornholmerne kan se, at deres input har haft stor betydning,” siger Kim Søgaard Mikkelsen.

Forslaget til udformning og indpasning af stationen kommer til at danne udgangspunkt for Energinets ansøgning om en lokalplan for byggeriet. Herefter skal lokalplanen behandles af Bornholms Regionskommune.

Mødet finder sted mandag 20. marts kl. 19 i Møbelfabrikken på Gl. Rønnevej i Nexø. Tilmelding på energinet.dk/arkitektur.

Seneste artikler

Fik du læst?