Så bliver uderummet til rehabilitering og træning i Aakirkeby indviet

AAKIRKEBY: Uderum til rehabilitering og træning i Aakirkeby indvies lørdag  18. november

 

Den bæredygtige rehabiliterings- og sansehave på aktivitetspladsen i Aakirkeby kan tages i brug, når områdefornyelsesprojekterne i Aakirkeby bliver indviet lørdag 18. november.

For som en del af den nye aktivitetsplads i Aakirkeby har Bornholms Regionskommune, med en bevilling fra Villum Fonden etableret en bæredygtig rehabiliterings- og sansehave.

Også for ældre
Målgruppen for denne del af aktivitetspladsen er folk med funktionsnedsættelser samt byens og øens ældre borgere. Visionen er at skabe et tilbud, som kan flytte dele af genoptræningsaktiviteter og ældremotion ud af stuerne, træningslokalerne og hallerne og hen i den friske luft i grønne omgivelser.

Bedsteforældre og deres mindre børnebørn vil også kunne træne og lege side om side, da flere af redskaberne egner sig til begge aldersgrupper og er fleksible i deres brug. Her vil vi skabe rammer for sundhed, motion og samvær på tværs af aldersgrupper og fysisk formåen.

Dialog med fysioterapi
I planlægningsfasen har kommunen været i dialog med fysioterapien fra byens pleje- og genoptræningscenter, idrætsforeningen, repræsentanter fra de særlige målgrupper og forskellige udbydere af redskaber og udstyr for udendørsgenoptræning. Balance-, koordinations-, gang-, styrke-, kondi- og sansetræning, tilpasset målgrupperne, er blevet prioriteret.

Det sociale aspekt er også blevet vægtet højt. Området er placeret tæt på indgangen til aktivitetspladsen for at lette adgang til redskaberne mens der er indrettet en opholds-ø som overgang mellem rehabiliteringshaven og OCR-banen.

 

Seneste artikler

Fik du læst?

Pinsens gudstjenester

Gudstjenester på Bornholm søndag 19. og mandag 20. maj. Aa Kirke 10.30 : Familiegudstjeneste ved sognepræst Louise Christina Howard. Skt. Peders Kirke 09.00: Pinsedagsgudstjeneste ved

Læs mere »