Ro på: Musikken fortsætter

Bornholms Regionskommune har holdt møde med fire større aktører på den bornholmske musikscene. Emnet for mødet var den forskrift for udendørs musikarrangementer, som er i høring, og som har givet en del debat henover påsken.

Et møde mellem kommunen og repræsentanter fra øen største spillesteder har skabt ro om “Musik-sagen”

 

Parterne blev i fællesskab enige om, at der i forløbet har været mange misforståelser samt at den ophedede debat fjernede fokus fra intentionen med forskriften.

Forskriften var tænkt som en hjælp og et værktøj for spillestederne i deres fremtidige planlægning og afvikling af musikarrangementer samtidig med at tydeliggøre retningslinjerne for borgere. Forskriften var også tænkt som en lettelse af den kommunale sagsbehandling.

Christian Froberg Dahl Fra Ekkodalhuset siger på vegne af deltagerne i mødet:

“Der er enighed om, at det med intentionerne i forskriften vil blive nemmere at planlægge og afvikle koncerter efter gældende regler  – og hvor der samtidig tages bedst mulig hensyn til borgerne. “

Christian fortsætter: “Vi er glade for at have skabt klarhed og gensidig forståelse for de udfordringer og misforståelser, der har været fremstillet i pressen og på de sociale medier.”

Ikke nye begrænsninger
Forskriften indeholder ikke nye begrænsninger eller udvidelser i forhold til det nuværende niveau. Det blev klart for spillestedsejerne, at forskriften heller ikke tilfører vilkårlighed eller øget risiko for generel afvikling af musikarrangementer på Bornholm.

Forskriften giver fortsat mulighed for at afvikle yderligere arrangementer end det antal arrangementer, der er angivet for spillestederne.

Talspersonerne har på mødet sikret sig at forskriften kan justeres og tilpasses løbende med nye spillesteder. Kommunen vil fremover mødes med spillestederne to gange om året så forskriften passer mest muligt med det musikliv, der på Bornholm.

Såfremt forskriften vedtages politisk, vil dialogmøderne blive fast praksis fremover.

Seneste artikler

Fik du læst?