Renate: Stem på mig, fordi jeg er som folk er flest…

EU-VALG: I skal stemme på mig fordi der er brug for almindelige mennesker i EU og fordi jeg er som folk er flest, ganske almindelig, skriver bornholmeren Renate Hendriksen, EP-kandidat for Danmarksdemokraterne i dette debatindlæg.

Renate Hendriksen – kandidat til EU-valget for Danmarks Demokraterne

 

Af Renate Hendriksen


Jeg er fra Bornholm, er uddannet formbygger og pædagogisk assistent. Jeg er gift, har to voksne piger og tre børnebørn.

Jeg har bl.a. arbejdet på Dueodde Efterskole som lærer og de seneste år som nattevagt på Løvstikken, som er en institution for børn med forskellige handikap. Derudover har vi familiepleje.

Jeg har været i bestyrelsen for Nordlandets Rideklub og i en del år været med i Venstre  – og der i en lokalbestyrelse. Efter mange år i Venstre, meldte jeg mig ind i Danmarksdemokraterne. Jeg har altid haft stor respekt for Inger Støjberg, som jeg synes har den helt rette politik, med fokus på produktions Danmark, yderområderne og en stram og fornuftig udlændingepolitik.

I Danmarksdemokraterne går vi ind for EU, dog i en slankere udgave. Jeg mener, at EU skal være den handelspartner, den hele tiden har været og ikke blande sig i ting der kan ordnes inden for vores egne grænser.

Der tænker jeg bl.a. på barselsorloven, at de danske familier er blevet frataget deres ret til selvbestemmelse. EU skal ikke blande sig i hvordan de danske familier fordeler deres barsel. Det er vi kloge nok til selv.

Jeg mener heller ikke, at EU skal blande sig i fastsættelse af mindsteløn, vi har et yderst velfungerende arbejdsmarked i Danmark som tager sig af det.

Fra 1 juli er det lovbestemt at arbejdsgivere/arbejdstagere skal timeregistrere digitalt. Det mener jeg heller ikke, at EU skal blande sig i. Det kan arbejdsgiver og arbejdstager nok selv finde ud af, bureaukrati har vi da rigeligt af i forvejen.

Jeg mener, at EU`s primære opgave lige nu er at sørge for forsyningerne til bl.a. militært materiel og ammunition. Efter at Putin har invaderet Ukraine er det gået op for mig – og mange andre  – at vi er nødt til at bruge flere penge på vores forsvar. En ting vi har forsømt i mange år.

Jeg mener, at EU skal koordinere indkøb, så vi ikke indbyrdes presser priserne op.

Vores støtte til Ukraine handler grundlæggende om at forsvare vores egne værdier og samfundsstruktur. Ja alt det vi har bygget vores eget samfund op om: demokrati, retsstat, ytringsfrihed, menneskerettigheder. Derfor er støtten til Ukraine godt givet ud.

Flygtningesituationen skal der tages hånd om, jeg mener at der skal arbejdes på modtagecentre udenfor EU. Jeg mener også, at vi må kunne stoppe menneskesmuglernes forretning. Og så længe der ikke er styr på EU´s ydre grænser, vil jeg have permanent grænsekontrol.

Generelt er jeg modstander af en CO2 afgift, både i Danmark og i EU, jeg mener ikke man kan lægge en afgift på en biologisk proces, men hvis der kommer en CO2 afgift, mener jeg at det skal ske på EU-plan for at alle landmænd i EU kan være med til at bidrage, og at der ikke er nogen, der har strengere regler end andre og at konkurrenceevnen bliver lige.

Jeg går ind for, at vi skal beholde kronen og vores kontanter. Vi skal tænke på den ældre befolkning, som har bygget vores samfund op. Der skal være mulighed for at bruge kontanter.

Den digitale verden går for hurtigt  – og vi må ikke tabe de ældre på gulvet. I 2023 var der 298.591 borgere, der er fritaget for digital post.
20 pct.  af befolkningen kan ikke navigere i de digitale systemer.

Ikke alle har en iPhone eller computer. Selv hvis man skal have hjælp på borgerservice, skal man bestille tid på nettet. Det vil give et A og B hold.

Radikale Venstre vil skære 200 milliarder i EU-landbrugsstøtte, de synes, det er ok, at landbrug må lukke. Radikale Venstre, Moderaterne og Venstre er i valgforbund, så en stemme på disse partier er en stemme på nedslagtning af landbruget.

En stemme på Danmarksdemokraterne er en stemme på mindre EU og mere sund fornuft.

Så hvis du vil have indflydelse, så skal du stemme søndag 9 juni. Det er en rettighed du har, som ikke alle mennesker har.

Seneste artikler

Fik du læst?