Rejekoncern fik flot overskud

Den bornholmske rejekoncern Ocean Prawns kom ud af 2019 med et overskud på 125 mio. kr. før skat, hvilket er en forbedring på 34 mio. kr. i forhold til 2018. Det flotte resultat er koncernens næstbedste resultat til dato.

Stor viden om rejefiskeri har givet godt salg af rejer i 2019, oplyser den bornholmske rejekoncern Ocean Prawns.

 

”Jeg er meget tilfreds med resultatet, da 2019 har været et udfordrende år grundet faldende kvoter. Mine medarbejdere til vands og på land har trukket et stort læs, og vores viden og erfaring indenfor rejefiskeri har igen været vores force. Til forskel fra sidste år har aktiemarkedet haft en positiv indvirkning i 2019”, fortæller fiskeskipper og medejer Kristian Barslund Jensen fra den bornholmske rejekoncern Ocean Prawns.

Generationsskifte
Kristian Barslund Jensen fyldte 70 år i 2019, og har siden 2012 forberedt et generationsskifte, hvor de første 40 pct. af koncernen blev overdraget til næste generation. I 2019 blev anden del af generationsskiftet fuldendt. Således er 99 pct. overdraget til sønnerne Martin Barslund Juel Jensen og Daniel Barslund. Kristian Barslund Jensen sidder dog stadig på broen med A-aktier og har dermed den bestemmende indflydelse. I samme ombæring er egenkapitalen gennem udlodning af et ekstraordinært udbytte samt tilbagekøb af egne aktier reduceret med 457 mio. kr. Havde man ikke foretaget generationsskiftet ville resultatet efter skat have været 25 mio. kr. større og egenkapitalen over 1 mia. kr.
”Jeg er glad for, at generationsskiftet nu er på plads, og at vi hermed sikrer, at koncernen bliver på Bornholm og i familiens hænder”, fortsætter Kristian Barslund Jensen.

Investerer i fremtiden
Til trods for, at koncernen oplever tilbagegang i kvoter, har man netop indgået en aftale om bygning af en ny kombineret arktisk reje- og hellefisk trawler med Tersan Shipyard til ca. 400 mio. kr. Den nye trawler bliver 82,3 meter lang og 18 meter bred med plads til 35 mand og vil kunne laste 1.200 ton rejer. Dette er Ocean Prawns største enkeltstående investering i de seneste 20 år, og en cementering af koncernens ambition om fortsat at være en af verdens førende producenter af MSC-mærkede koldtvandsrejer og hellefisk.
Forventningerne til 2020 er fortsat meget usikre grundet usikkerhed om kvoter og COVID-19 påvirkning af rejemarkedet. Koncernens ledelse forventer dog fortsat et positivt resultat i 2020.

Sponsor form sporten
Koncernens hovedaktivitet er rejefiskeri, hvor der årligt fanges omkring 20.000 ton koldtvandsrejer og hellefisk i Nordatlanten, hvilket gør Ocean Prawns til en af verdens største leverandører af MSC-mærkede rejer og hellefisk. Fiskeriet foregår gennem tilknyttede virksomheder og partnerskaber i Canada, Island, EU og Danmark, hvor Ocean Prawns bidrager med management samt teknisk og administrativ assistance.
Koncernens øvrige væsentlige aktiviteter består af finansielle investeringer samt investeringer i lokale bornholmske virksomheder. På Bornholm beskæftiger tilknyttede og associerede virksomheder 250 personer og globalt er mere end 730 personer beskæftiget.
På Bornholm bidrager koncernen til den positive udvikling, og er involveret i en lang række virksomheder bl.a. Fugato, JL Energy, Inhouse Bornholm, SJ Bornholm, Svaneke Bryghus, Bornholms Mosteri, Bornholms Ismejeri, Høstet, Nord + Nord, KH Maskinværksted, Vinøst og senest Entreprenørfirmaet Jens Møller Gudhjem samt Ecovision Bornholm. Disse investeringer udgør ca. 5 procent af koncernens samlede investerede kapital.
Derudover sponserer Ocean Prawns det bornholmske badmintontalent Mathias Christiansen og cykelholdet BHS PL Beton Bornholm, som leverer sportspræstationer i særklasse.
Endelig skal det nævnes, at i Danmark ejes fiskeskibe personligt, og Kristian Barslund Jensens resultat af de dansk indregistrerede fiskeskibe indgår derfor ikke i Ocean Prawns årsrapport. Det gælder Ocean Tiger, Ocean Laura og Ocean Freja.

Seneste artikler

Fik du læst?