Nyt køleskab til madspildsprojekt i Nexø

STØTTE: En  donation har gjort det muligt for ”Stop Spild Lokalt Nexø” at købe nyt køleskab, hvilket er vigtigt for foreningens arbejde – der er stigende behov for hjælp, fordi flere har svært ved at få økonomien til at hænge sammen

“Stop spild lokalt” – frivillige sorterer den indsamlede mad – og flere frivillige er velkomne.

 

“Stop spild lokalt” i Nexø har modtaget en donation til et nyt køleskab på 8.000 kr. fra ”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld.”

Dagligt kører frivillige på Bornholm rundt til lokale butikker for at indsamle madvarer, som ellers ville være blevet smidt ud. Her er det afgørende, at foreningen råder over kølefaciliteter, da nogle fødevarer skal opbevares på køl.

“Selv om vi er en frivillig forening, skal vi leve op til Fødevarestyrelsens retningslinjer. Desværre holdt vores ene køleskab op med at fungere, og derfor har det stor betydning, at vi har modtaget denne donation, så vi har fået mulighed for at købe et nyt køleskab,” siger Ditte Lønborg, der er medlem af bestyrelsen for Stop Spild Lokalt i Nexø.

Frivillige sorterer
Stop Spild Lokalt Nexø har til huse i lokaler i Konservesfabrikken i Nexø, hvor frivillige sørger for at sortere de madvarer, der dagligt samles ind. Tre gange om ugen har borgere mulighed for at hente mad, og det benytter et stigende antal sig af.

Størstedelen af dem der kommer og henter mad, er folk, der er presset økonomisk. Derudover er der borgere, som kommer her, fordi de er bevidste omkring madspild og miljø, siger Ditte Lønborg og tilføjer, at voksende inflation og stigende energipriser har øget antallet af brugere.

Stigende behov
“Vi har mærket et stigende behov for hjælp, fordi flere har svært ved at få økonomien til at hænge sammen,” siger Ditte Lønborg.

Hvert år uddeles omkring 11.000 poser med mad, som ellers ville være blevet kasseret, og Ditte Lønborg glæder sig over, at der generelt er velvilje fra de lokale butikker til at støtte op om foreningens arbejde.

“Det er vigtigt, at vi har et godt samarbejde med butikkerne, og tilsvarende er vi afhængige af donationer for at kunne holde foreningen kørende,” siger Ditte Lønborg.

Nye kræfter velkomne
Selv om der pt. er et hold på 35 frivillige, er der altid behov for nye kræfter.

“Når vi indsamler mad, kræver det som regel, at vi er fem-seks personer på arbejde, og når vi har udlevering af mad, er vi omkring ti personer til stede, så der er brug for en del hænder for at få et ugeskema til at hænge sammen,” siger Ditte Lønborg, der selv startede som frivillig i foreningen for halvandet år siden:

“Jeg sætter pris på fællesskabet i foreningen og nyder følelsen af yde et stykke frivilligt arbejde og hjælpe nogle af dem, der har det svært. Desuden har det også betydning, at vi er med til at bekæmpe madspild, for det er skræmmende at opleve, hvor meget mad, der bliver kasseret,” siger hun.

Stop Spild Lokalt er Danmarks største frivillige organisation, der deler overskudsmad ud til pressede borgere. Ifølge organisationen indsamler den på landsplan 30 tons overskudsmad – hver dag.

Seneste artikler

Fik du læst?

Samtalesalon om ensomhed

ENSOMHED: Frivillig forum Bornholm ønsker at sætte fokus på, hvordan det bornholmske foreningsliv kan være med til at forebygge ensomhed blandt bornholmerne   Frivillig forum

Læs mere »