Ophugningsstøtte i Østersøen fordobles til 50 mio. kroner

“På den måde sikrer vi, at de bornholmske fiskere kan forlade erhvervet nogenlunde tørskoede,” siger fiskeriminister Rasmus Prehn.

Så er der flere penge på vej – også til de bornholmske fiskere.

 

Dansk fiskeri er presset bl.a. af dårligt havmiljø og reducerede fiskekvoter. Nu er der afsat flere penge til ophugningsordningen i Østersøen og også en saltvandsindsprøjtning til undersøgelser af, hvordan bundslæbende redskaber påvirker havmiljøet. Det er fiskeriminister Rasmus Prehn blevet enige med Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, De Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om. De 46 mio. kroner kommer fra Den Europæiske Hav og Fiskerifond (EHFF).

Fordobling af ophugningsstøtte

Mere end halvdelen af pengene, 25 mio. kroner, går til ophugningsstøtten i Østersøen. Der er allerede afsat 25 mio. kroner, men ordningen fordobles nu til 50 mio. kroner med tilførsel af yderligere 25 mio. Ordningen om ophugningsstøtte i Østersøen skal sikre, at de fiskere i Østersøen, der har problemer med at få forretningen til at løbe rundt – bl.a. pga. reducerede fiskekvoter – har mulighed for at forlade erhvervet nogenlunde tørskoet. Ordningen om ophugningsstøtte for Østersøen forventes åbnet fredag 14. oktober.

Natur og miljø

Partierne er samtidigt blevet enige om at tildele 16 mio. kroner til et konkret projekt i Jammerbugten, der undersøger konsekvenserne for havbunden ved brugen af bundslæbende redskaber – særligt bomtrawl. Det skal sikre et bæredygtigt og grønt fiskeri. Midlerne kan søges af relevante forskningsinstitutioner.

Endeligt tildeles de sidste fem mio. kroner til teknisk bistand af projekterne. Pengene kommer fra frie EHFF-midler, der tidligere er blevet tildelt projekter, der af forskellige årsager ikke er blevet til noget.

Glad minister

Fiskeriminister, Rasmus Prehn:

”Jeg er rigtig glad for, at vi på tværs af politiske skel i Folketinget er blevet enige om fordelingen af de her penge til fiskeriet. Med aftalen tilgodeser vi blandt andre fiskerne på Bornholm, som i stor stil har givet udtryk for at ville søge ophugningsstøtte. På den måde sikrer vi, at de bornholmske fiskere kan forlade erhvervet nogenlunde tørskoede. Samtidig poster vi flere penge i natur og miljø med forskningsprojektet i Jammerbugten. Det skal medvirke til at sikre en grønnere og mere bæredygtig fremtid for dansk fiskeri.”

Torsten Schack Pedersen (V):

”Jeg er meget tilfreds med, at vi med aftalen får øget den økonomiske ramme til ophugningsordningen for Østersøen. Det er desværre stort behov for på grund af den meget vanskelige situation for fiskerne i Østersøen.”

Seneste artikler

Fik du læst?