Nyt forbud beskytter sårbare områder omkring drikkevandsboringer mod sprøjtemidler

RENT VAND: Folketinget har vedtaget et lovforslag, som gør det forbudt at bruge sprøjtemidler i de sårbare boringsnære beskyttelsesområder. ’Vi skal værne om vores dyrebare drikkevand,’ siger miljøminister Magnus Heunicke

Vi skal værne om vort dyrebare drikkevand,” siger mijøministeren

 

Et nyt lovforslag forbyder brugen af sprøjtemidler i boringsnære beskyttelsesområder, de såkaldte “BNBO”. Det er områder omkring drikkevandsboringer, hvorfra der er særlig risiko for, at sprøjtemidler ender i drikkevandet.

Kommunerne har hidtil haft mulighed for at udstede påbud om sprøjtestop, men denne mulighed er kun brugt meget sjældent. Med lovforslaget forpligter miljøministeren kommunerne til at udstede påbud til lodsejere om sprøjtestop i de boringsnære beskyttelsesområder, hvis der er risiko for forurening, og hvis det ikke er lykkedes at indgå en frivillig aftale om sprøjtestop med lodsejeren.

(Artiklen fortsættes under billedet)

Miljøminister Magnus Heunicke (S)

 

“Vi skal værne om vores dyrebare drikkevand. Derfor har vi i dag vedtaget et lovforslag om, at kommunerne skal forbyde sprøjtning ved drikkevandsboringerne, hvis der vurderet en risiko for forurening. Loven skal sikre beskyttelsen af de boringsnære beskyttelsesområder, da det har vist sig, at vandværkerne har haft svært ved at blive enige med lodsejerne om frivillige aftaler,” siger miljøminister Magnus Heunicke (S).

Kan få påbud
Lovforslaget er en opfølgning på regeringens akutplan for BNBO fra juni 2023 og træder i kraft mandag 1. juli. Da det kan tage tid for kommunerne at udarbejde påbuddene, får kommunerne en frist efter ikrafttrædelsen, før et påbud skal være givet. Hvis der er forsøgt indgået en frivillig aftale, kan og skal kommunen give påbud direkte efter lovens ikrafttræden og senest 1. januar 2025. For de øvrige områder skal en frivillig aftale forsøges indgået inden udgangen af 2024, hvis ikke det lykkes, så skal kommunen give et påbud.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man følge fremdriften i risikovurderingerne og beskyttelsesindsatserne. Her findes tre kort, som angiver status for de BNBO, hvor en beskyttelsesindsats er vurderet nødvendig kombineret med en procentvis angivelse af, hvor en frivillig aftale er tilbudt og/eller indsatser er gennemført i BNBO.

Fik du læst?