Nye muligheder for jobs på Bornholm

Bornholm som energi-ø giver nye muligheder for job og virksomheder – nyt projekt støttet med 4,2 mio. kr.

Vindmøller skaber nye arbejdspladser på Bornholm. (Foto: Torben Ager)

 

I sommer blev et stort set enigt folketing enige om at gøre Bornholm til en såkaldt energi-ø og opsætte vindmøller i Østersøen. Dette sammen med den aktivitet, der allerede er på Bornholm, især på Bornholms havn, med etableringen af havvindmølleparken “Krigers Flak” medfører nye muligheder og nye behov for bornholmske virksomheder og arbejdstagere på Bornholm. Det oplyser Bornholms Regionskommune.

Kommunen, Business Center Bornholm, Offshore Center Bornholm, Campus Bornholm og Jobcenteret har derfor igangsat et projekt “Klar til EnergiØ Bornholm” med fokus påbehov for arbejdskraft i de kommende tre år, understøtte bornholmske virksomheder i at opnå ISO-certificeringer, mulighed for anlægstilskud samt kompetenceudvikling og uddannelse til medarbejdere og ledere de i bornholmske virksomheder, alt sammen med henblik på at Bornholm er klar til at udnytte det kæmpe potentiale der ligger i energi ø, vindmølle og offshore området i de kommende år.

Nu har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støttet projektet med 4,2 mio.kr. som sammen med bidrag fra Bornholms Regionskommune og de øvrige aktører skal komme de bornholmske virksomheder og arbejdstagere til gavn i de kommende tre år.

Begejstret borgmester

“Det er en fantastisk mulighed for Bornholm”, udtaler borgmester Winni Grosbøll, og fortsætter; “Vi har igennem flere år arbejdet med bæredygtig energi på Bornholm, indgået i spændende projekter om forbrugeradfærd og meget andet, nu er muligheden der for at alt dette kan omsættes til arbejdspladser, hvis vi er parate”.

Og netop det at være parat er et af nøgleordene for formand for Bornholms Erhvervsråd og bestyrelsen for Business Center Bornholm Karen Bladt:

“Projekt klar til energiØ har netop til formål at gøre Bornholm “skarp” forstået på den måde, at vi erhvervsfremmeaktører skal være klar til at hjælpe de bornholmske virksomheder til at kunne løse de mange arbejdsopgaver som er og vil opstå i forbindelse med opsætning af vindmøller og etablering af en energiø. I bedste fald kan der blive tale om rigtig mange bornholmske arbejdspladser, men..” konstaterer Karen Bladt; ” det kræver at vi er forberedte og forstår at udnytte vores muligheder.”

Fakta om Kriegers Flak og energi-ø

Havmølleparken Kriegers Flak, som Rønne Havn er udskibningshavn til, ligger i Østersøen 15-40 kilometer fra den danske kyst. Kriegers Flak vil bestå af 72 møller på hver 8,4 MW og have en samlet kapacitet på 604,8 MW. Havmøllerne har en totalhøjde på 188 meter.

Når vindmølleparken er i fuld produktion inden udgangen af 2021, vil den øge den årlige danske elproduktion fra vind med 18 procent svarende til omkring 600.000 danske husholdningers årlige elforbrug. Ved idriftsættelse vil Kriegers Flak være Danmarks største havmøllepark. Den bliver på sigt overgået af havvindmølleparken Thor ud for den jyske vestkyst på 800 MW.

 

Seneste artikler

Fik du læst?