Ny forening: “Bevar Paradisbakkerne”

En ny forening, “Bevar Paradisbakkerne” er netop blevet stiftet i Ibsker Jagthus.

Paradisbakkerne – ny forening. (Foto: Destination Bornholm)

 

Til det stiftende møde for “Bevar Paradisbakkerne” i Ibsker jagthus i var tre fjerdedele af lodsejerne i Paradisbakkerne enten mødt frem eller havde på forhånd tilkendegivet, at de ville bakke op om foreningen.

Målt på areal repræsenterer foreningens medlemmer ca. 85 pct. af det samlede areal i Paradisbakkerne. Foreningens formål er at arbejde imod den fredningssag, som Danmark Naturfredningsforening har bebudet, at den vil rejse for Paradisbakkerne som helhed.

Nyvalgt formand

Foreningens nyvalgte formand Lars Wichmann Hansen udtaler:

“Lodsejerne står aldeles uforstående over for en fredningssag. Vi ville kunne forstå behovet for en konkret fredning hvis der forelå planer om at bygge feriecentre, industri eller slutdepoter til radioaktivt affald. Men der er ingen sådanne planer, og de ville i øvrigt overhovedet ikke være mulige da Paradisbakkerne er omfattet af EU’s Habitatdirektiv og store dele tillige er fredsskov. Nej, vi kan alene se DN’s bebudede fredningssag som en formynderisk mistillid til at lodsejerne kan passe på deres egen skov.”

I generationer

Og Lars fortsætter: “Lodsejerne i Paradisbakkerne har i generationer stillet deres skov til rådighed for det omgivende samfund uden nogen form for økonomisk kompensation. De første afmærkede vandreruter – hvoraf de fleste stadig findes og bruges flittigt – blev f.eks. til på privat initiativ.

Skal Paradisbakkerne som helhed fredes vil samfundet skulle bruge store ressourcer på sagsomkostninger og erstatninger. Frem for alt vil dele af den fremtidige forvaltning og pleje påhvile kommunen. Udgifterne hertil vil skulle prioriteres ind i et i forvejen presset kommunalt budget. Natur- og miljøområdet får allerede i dag reelt for få ressourcer til at kunne varetage alle de pleje- og tilsynsopgaver som påhviler kommunen,” slutter den nye formand for “Bevar Paradisbakkerne”.

Seneste artikler

Fik du læst?