Målet er 42.000 indbyggere på Bornholm

Det bornholmske indbyggertal vokser – samtidigt stiger antallet af fødsler på Bornholm til det højeste tal i mange år. Der har allerede været 327 fødsler i år, og Bornholms Hospital melder at yderligere ca. 116 nye små bornholmere er på vej.

Der er en stigende interesse for at flytte til Bornholm.

 

Tilflytterservice mærker en stor interesse for at flytte til Bornholm. På trods – eller måske på grund – af Corona-krisen, er der stadig mange, der overvejer at flytte til Bornholm.

Tilflytterservice har i løbet af sommeren, som noget nyt, været rundt på Bornholm til lands og til vands. Tilflytterkonsulent Rune Holm har sejlet rundt om øen, hvor han har holdt tilflyttercafe i syv bornholmske havne. Interesserede turister kunne også komme forbi og få en uformel snak om det at bo på Bornholm. Flere end 30 familier valgte at booke et møde på båden. Da tilflytterkonsulenten gik i land, tog hans kollega og en medarbejder fra kommunen rundt i sommerlandet, og kom i snak med de mange turister, der gæstede øen.

Stor interesse for Bornholm

”Der har været stor interesse for Bornholm som et godt sted at slå sig ned, og mange faggrupper lagde vejen forbi båden. Lige fra fysioterapeuter og frisører til ledere inden for vindmølleindustrien. Min vurdering er, at turen vil give mindst 10-15 nye indbyggere på sigt. Det bliver spændende at følge de nye familier”, siger Rune Holm.

Tilflytterservice har, efter denne sommer, oplevet et boom i antallet af henvendelser. Alene i august har de modtaget mere end 40 nye henvendelser fra måske kommende bornholmere. Antallet af personer, der er flyttet til Bornholm i år efter rådgivning fra Tilflytterservice, ligger tæt på sidste års tal. Så Tilflytterservice krydser fingre for, at 2020 bliver året, hvor vi vil se en befolkningsfremgang.

Tilflyttercafé i København

Tilflytterservice holder igen tilflyttercaféer i København, hvor interesserede kan komme og få vejledning omkring deres, måske, kommende liv på Bornholm. Der er god søgning til disse tilflyttercaféer. Mange nye familier ønsker at høre mere om at bosætte sig på Bornholm. Den største udfordring for mange af tilflytterne er lige nu, at det kan være svært at finde en lejebolig. Hvis de i stedet ønsker at købe et hus, skal de være hurtige, inden de populære huse bliver solgt.

Styregruppen bag Tilflytterservice ønsker et vedvarende fokus og en vedholdende indsats på området. Der-for ansøges der om en bevilling fra Bornholms Regionskommune på kr. 632.300,- i 2021 og kr. 643.800,- i 2022.

”Det er vigtigt for det bornholmske erhvervsliv, at Tilflytterservice har et økonomisk langtrækkende funda-ment, som sikrer kompetencer og kontinuerligt fokus på at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Bornholm. Som demografen udvikler sig på Bornholm, er dette fokus især vigtigt for at understøtte kommunes strategi om at Bornholm skal have 42.000 indbyggere i 2028”, siger Morten Holten, formand for styregruppen.

Seneste artikler

Fik du læst?