Livet er fyldt med valg

I dag er det valgdag – valg til EU parlamentet. Det fører selvfølgelig tanken hen på alt det der med at vælge.

Livet består jo af tonsvis af valg. Vi vælger hele tiden.

Jeg vælger helt fra morgenstunden. Jeg behøver næsten ikke at nævne alle de valg, der er i løbet af en dag. Det er jo alt – lige fra valg af tøj, mad osv, men hvad jeg ofte ikke tænker på, så vælger jeg også, hvordan jeg vil møde andre mennesker. Derfor er denne morgenbøn, som jeg måske før har delt, ganske væsentlig:

Herre Jesus Kristus,

I denne morgens stilhed kommer jeg ydmyg og fuld af tiltro til dig
For at bede om din fred, din visdom, din kraft.
Lad mig se verden med øjne, der er fulde af kærlighed.
Lad mig modtage alle mennesker som dem, du vil elske gennem mig.
Lad mig tjene dem med hengivenhed og fremme alt det gode, du har lagt i dem.
Lad mine ord udstråle mildhed.
Lad hele mit væsen stifte fred.
Lad kun tanker, der er til velsignelse komme op i mig
Lad mine ører være lukket for al nedbrydende kritik.
Lad min tunge tjene til at fremhæve det gode.
Men frem for alt, Herre, lad alle de, der møder mig, erfare din kærlighed og dit nærvær.
Herre, lad mig i løbet af dagen åbenbare dig.

Amen!

Min mor sagde altid, at det var før koncerten, man skulle stemme instrumenterne. Derfor betragtede hun morgenbønnen som noget meget vigtigt.

Vi kender alle (mon ikke?) udtrykket: ”At komme ud af sengen på det forkerte ben”. Vi ved, at det nemt betyder, at vi kommer til at tage de forkerte valg.

At stemme mit livs instrument før jeg kaster mig ud i dagens mange aktiviteter er væsentligt. Vi har forskellige måder, vi kan gøre det på. Hver især finder vi vores vej. Et orkester spiller jo heller ikke de samme instrumenter. Derfor skal vi heller ikke sammenligne os med hinanden. Nogle instrumenter spiller længe og indtrængende. Andre gør det kort og klart. Sådan er det også med den bøn, vi ber hver især.

Du er ansvarlig for det instrument, du spiller i livets koncert. Du skal være dig og ikke mig. Vi er ikke kopier, men alle er vi originaler!

Vores morgen ritualer er et valg, vi tager og ingen anden, men selve valget er dit og mit. Hvordan vil vi forberede os på dagen – stemme vores instrument? Hvordan vil vi nu bruge den dag, som Gud har givet os?

Det sker desværre, at jeg tænker, at der valgte jeg ikke rigtigt. Jeg spildte min dag med nærmest ingenting. Men ofte dømmer jeg også mig selv for hårdt. Måske kender du det også.

Nu og da skal vi bare tage en dag – så at sige – ud af kalenderen. Vælge bare at være! Måske er det ikke spildt bare at sidde og glo, som en af Nordens største forfattere Tarjei Vesaas ifølge et interview  gjorde ni måneder om året, hvor han så skrev de tre måneder.

I mit tilfælde er det nok lidt rigelig tid at bruge på det at glo, men at tage pauser og at gøre ingenting kan være ganske virksomt – både for tanker, sind og krop.

Når jeg som barn kom og udbrød: «Åh, hvor jeg keder mig», var svaret: ”Det er så sundt!”, så var der en vis form for sandhed i det. I kedsomhed er mange opfindelser blevet til. I kedsomhed er mangen form for stress forsvundet eller forhindret.

Kedsomheden eller måske bedre udtrykt ”ikke aktivitets tiden” fyldes allerbedst med Ånd og liv fra Gud selv, så vi vælger ret, når vi lever i den virkelighed, som ovenstående bøn beskriver! Hvis livet bare går derudad uden tid til eftertænksomhed og allerbedst tid i stilhed for Guds ansigt, så forsvinder al kreativitet, og der bliver kun tomhed og ofte også fejlbeslutninger, og måske bliver vi også uudholdelige at være sammen med.  Vi giver ikke Gud en chance for at komme til med det indhold, han ønsker vi skal fylde vores hverdag med, og vi dømmer, bedømmer og behandler vore medmennesker på en måde, som Gud ikke ønsker, vi skal gøre.

Kort sagt: Vi skal inspireres til at vælge rigtigt – af hvem? Jo, Gud Helligånd vil gerne inspirere os og lede os. Bibelen siger, han er vores vejleder, vores advokat, vores bisidder. Men vi skal åbne os for hans vejledning, være villige til at modtage hans stille vink, så vi handler ret.

”Hver dag er en sjælden gave, en skinnende mulighed! Hver dag er på ny en nåde,
Som rækkes fra Himlen ned.”

En salme af digteren Mads Nielsen i 1945. Også apoteker i Vester Skerninge. En meget kendt salme i Sverige.

Valgdag – hver dag er der valg.

I Bibelens 5. Mosebog vers 19 står der:

«Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk Herren din Gud, adlyd ham, og hold fast ved ham!»

Nå, nu går jeg hen for at vælge, hvem der skal i EU. Du får mig ikke til at sige, hvem jeg vælger at pege på. Jeg aner ikke, om jeg der vælger ret!

God valgdag og god søndag.

Kærlig hilsen

Agnethe Zimino
Pens. sognepræst

Seneste artikler

Fik du læst?