Lennart Westh er årets agerfugle-landmand

Årets Agerfugle-landmand Lennart Westh fra Simblegård i Klemensker dyrker både lærker og viber…

Lennart Westh (th. i grønt) holder en velfortjent pause med sine flittige medhjælpere under høstarbejdet på Simblegård.

 

Viben og lærken er forårsbebudere – og dem vil årets agerfugle-landmand gerne have besøg af. Og de besøger gerne Simblegård, hvor Lennart Westh bor sammen med sin familie.

Lokale repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Jægerforbund har nemlig peget på Lennart Westh som Årets Agerfugle-landmand i 2023. Og de begrunder deres valg med, at Lennart Westh gør meget for at lærker, viber og agerhøns skal føle sig hjemme på Simblegård.

Gør noget særligt 

Lennart Westh siger: ”Jeg synes jo egentlig ikke, at jeg gør noget særligt. Det, som jeg gør, kan andre landmænd også gøre. Nogle gør det måske allerede”.

Men de tre foreninger vurderer, at det netop er noget særligt, når Lennart gør plads til agerlandets fugle.

Effektivt landbrug

På Simblegård er der både lærkepletter, barjordsstribe, brak og græsset eng til viber. Tiltag, som giver agerfuglene ynglesteder og føde, og som kan forenes med et effektivt landbrug.

Lennart Westh blev udnævnt som Årets Agerfugle-landmand på Bornholms Landbrug & Fødevarers planteavlsårsmøde, som fandt sted i Åkirkebyhallerne i dag torsdag den 19. januar kl. 13-15.

 

Seneste artikler

Fik du læst?