Kraftvarmeværket i Rønne får nøglerolle i projekt til 100 mio. kr.

Måske det mest banebrydende projekt, vi har landet i de 15 år, vi har været vært for forsknings- og demonstrationsprojekter, siger Claus M. Andresen, direktør i Bornholms Energi & Forsyning.

Bornholmns Energi og forsyning på vej mod fremtiden.

 

Kraftvarmeværket på Skansevej i Rønne kommer snart til at lægge bygninger til projektet “Second Life for Powerplants”. En række europæiske pionerer indenfor energiteknologi har teamet op for at løse den største udfordring i den bæredygtige omstilling: at opsamle og lagre energi fra sol og vind, så der også er strøm og varme på overskyede dage uden særligt meget vind. Budgettet er på 100 millioner kr.

Fremtidens forsyning

“Der er for mig ingen tvivl om, at “Second Life for Powerplants” bliver én af de vigtigste trædesten på vej mod fremtidens forsyning. Jeg er derfor glad for, at projektet forankres på Bornholm og at sætte vores kraftværk og kompetencer i spil,” siger Claus M. Andersen, direktør for Bornholms Energi & Forsyning.

Projektet vil udvikle et koncept, der klæder kraftværket på til en gang i fremtiden at kunne levere strøm og fjernvarme til de bornholmske forbrugere, samt afbalancere elnettet – udelukkende på sol og vind.

Investeres i solceller

Claus M. Andersen: “Allerede i dag har vi i Danmark mere energi fra sol og vind, end vi kan nå at bruge eller gemme. Samtidig investeres der massivt i solceller og vindmølleparker. Fremtidens forsyning handler derfor i høj grad om at kunne gemme strøm. Strøm skal nemlig bruges eller gemmes. Ellers er den væk.

Fremtidens forsyning skal være robust, bæredygtig og til at betale. Hvis vi skal høste frugterne af de nye mængder sol og vind, er vi nødt til at svar på en lang række spørgsmål. “Second Life for Powerplants” vil give os en lang række af de svar, vi har brug for,” vurderer direktøren.

Det rene genbrug

Ideen bag “Second Life for Powerplants” er at genbruge kraftværkernes oprindelige teknologi – og bygge videre på medarbejdernes kompetencer. Derfor genbruges dampturbine, generator, kontrolsystemer og adgangen til elnettet og fjernvarmenettet. Kraftværket får tilført tre nye forskellige lagringsteknologier: Et saltlager, brugte elbils-batterier og et højteknologisk svinghjuls-batteri.

Konceptets hjerte er et stykke avanceret styringssoftware, der skal sørge for, at der i fremtiden altid vil være varme og strøm til rådighed – selv på en overskyet dag, hvor flagene hænger.

Sol og vind

“Vi vil få en uvurderlig viden om, hvordan vi i fremtiden skal håndtere og gemme sol og vind – og hvordan vi effektivt kan sikre balance i elsystemet. Vi vil få håndfast viden om, hvad der kræves for, at vi for alvor kan drage nytte af både sol og vind – uden at det skulle blive væsentligt dyrere for bornholmere. Vi vil få tydelige indikationer på, hvad der skal til af investeringer for, at vi endegyldigt kan sige farvel til olien og nedfase flisen,” forklarer Claus M. Andersen.

Udtjente kedler

Blandt andet derfor har Bornholms Energi & Forsyning investeret i projektet. Pengene bliver bl.a. brugt til nedtagning af to store gamle, udtjente kedler, samt klargøring og ombygning.

Claus M. Andersen vurderer, at projektet vil få stor betydning udenfor Bornholm. Han peger på, at de erfaringer, projektet høster på Bornholm, let kan kopieres andre steder og gøre det langt lettere, billigere og hurtigere f.eks. at konvertere et polsk kulkraftværk til at være fremtidens fleksible energilager med sol og vind.

“At vi kan lande sådan et projekt på Bornholm, kunne indikere, at vi måske bør overveje at skrue lidt op for forventningerne til, hvor meget ekstra aktivitet på øen, den bornholmske energiø kommer til at skabe,” slutter Claus M. Andersen.

Seneste artikler

Fik du læst?