Kommunerne vil forebygge sygdom blandt danskerne

SUNDHED: Kommunerne bør bl.a. anbefale skærm- og telefonfri skoletid i et nyt, stort udspil, der skal styrke den lokale forebyggelse endnu mere.

Kommunerne skal bla. anbefale skærm- og telefonfri skoletid ,

Det bedste sygdomsforløb er som bekendt det, der aldrig indtræffer. Derfor er Kommunernes Landsforening  klar med et nyt sundhedsudspil med 45 anbefalinger til, hvad kommunerne, regeringen og Folketinget kan gøre for at styrke forebyggelsen.

”Ingen har lyst til at blive syg, men i dag er der rigtig mange danskeres liv, som forkortes og forværres på grund af sygdom, der kunne være forebygget. Derfor skal vi turde at tage et større ansvar for vores fælles sundhed,” lyder det fra Sisse Marie Welling, formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg med resortansvar for sundhedsområdet.

Ligger hos kommunerne
De fleste af KL’s anbefalinger retter sig imod, hvad de 98 kommunalbestyrelser kan gøre for at styrke forebyggelsen lokalt, og de bygger i høj grad videre på gode erfaringer fra indsatser, som landets kommuner allerede i dag arbejder med. Det er nemlig lige her – i kommunerne – at det helt store forebyggelsespotentiale ligger, pointerer Sisse Marie Welling.

”Forebyggelse handler om alle aspekter af danskernes hverdag: skolen, arbejdspladsen, fritiden og bybilledet. Med vores mange snitflader til det levede liv er kommunerne de rette til at løse opgaven. Vi går forrest, tager ansvar og er tæt på borgerne. Med helhedsbrillerne på kan vi tænke forebyggelsen ind i alle dele af borgernes liv,” siger hun.

Mindre skærm i skolen
Samtidig er kommunerne arbejdsgivere for over en halv million ansatte – og som arbejdsgivere skal kommunerne også tage et ansvar. En af KL’s anbefalinger er derfor at indføre tobaks- og nikotinfrie arbejdspladser for kommunernes ansatte. Noget, der allerede er indført i Aarhus og Odense.

Også den mentale sundhed er der stillet skarpt på i KL’s udspil. Udspillet indeholder bl.a. en anbefaling om skærm- og telefonfri skoletid, medmindre det bruges i undervisningen, ligesom der er anbefalinger til, hvordan kommunerne kan styrke deres samarbejde med civilsamfundet om at skabe sunde fællesskaber. Tiltag, der skal forebygge mistrivsel og ensomhed.

Sunde rammer
”Som borger bærer man grundlæggende et ansvar for sit eget liv. Men de her tiltag er gode eksempler på, hvad vi i lokalsamfundet – kommuner, organisationer og borgere – sammen kan gøre for at skabe sunde rammer, miljøer og fællesskaber, der påvirker vores helbred i en positiv retning,” siger Sisse Marie Welling.

Den nære sundhed
Sundhed og forebyggelse bor altså i høj grad i kommunerne, og det bør det fortsat gøre efter den sundhedsreform, der inden længe skal forhandles. Her bør kommunernes rolle og opgaver stå helt centralt, mener Sisse Marie Welling:

”Formålet med udspillet er at styrke forebyggelsesindsatsen i kommunerne, så flere danskere kan leve et langt liv, samtidig med at vi mindsker uligheden i sundhed og bruger færre ressourcer på dyr sygehusbehandling. Generelt er tiden inde til at prioritere den nære sundhed politisk – også på Christiansborg. Det har vi en enestående chance for med reformen,” siger hun.

Seneste artikler

Fik du læst?

Fik konfiskeret kniv

  POLITI: I forbindelse med Toldstyrelsens kontrol ved færgen fra Sassnitz blev føreren af en personbil fundet i besiddelse af en kniv uden anerkendelsesværdigt formål.

Læs mere »