Kommunen vil give forældre mere selvtillid og glade børn

Det handler om den vigtige tilknytning mellem mor, far og det lille barn og om at føle sig “god nok” som forælder, når sundhedsplejesker, psykologer og familiebehandlere samler mindre grupper af nybagte forældre og deres børn i forældreprogrammet COS-P henover i alt otte mødegange.

En tryghedscirkel skal give forældrene mere selvtillid og gladere børn.

 

Forældreprogrammet COS-P er en forkortelse for Circle of Security – Parenting, på dansk “Tryghedscirklen – forældreskab”. Psykolog Nina Eis som sammen med sundhedsplejerske Mette Folkmann har ledet det forløb, der netop er afsluttet, fortæller om baggrunden:

“Forældreprogrammet er udviklet på baggrund af omfattende teori omkring tilknytning og mentalisering: Dét at kunne sætte sig i andres sted, samtidig med at man kan se på sig selv ude fra. Vores viden herfra fortæller os, at børn der oplever en tryg tilknytning, har de bedste forudsætninger for at kunne håndtere livet med alle de bump, der kan være på vejen. Trygt tilknyttede børn bliver bedre til at håndtere følelser og har ofte mere empati, bedre selvværd, bedre relationer og klarer sig bedre i skolen. Det vi kalder en usikker tilknytning udgør til gengæld en høj risiko for barnets trivsel – også senere i livet.”

Ekstra tilbud

Bornholms Regionskommune har som en del af tidlig indsats-programmet “De små børns Bornholm” valgt at sætte ekstra ind med tilbud på netop efterfødselsområdet. Ved at styrke og støtte de nære omsorgspersoner, forældrene, kan man arbejde med bornholmske børns livschancer. I regi af programmet De små børns Bornholm er det i samtaler med familier og fagpersoner blevet tydeligt, at mange flere godt kan bruge ekstra støtte til den særlige periode det er, når man får et lille barn. Man kan føle sig rådvild og forkert i forsøget på at være gode mødre og fædre, og ofte er vi præget af oplevelser med vores egne forældre i samspillet med vores børn. Derfor har Bornholms Regionskommune valgt at etablere et efterfødselstilbud, som sætter barren for det gode forældreskab indenfor rækkevidde:

“Forståelsen i COS-P, som vi også kalder “tryghedscirklen”, er at alle forældre ønsker at give deres børn tryghed, men at vi kan blive udfordrede i rollen som forældre, af de oplevelser vi selv har med os. Det er en vigtig pointe, at det ikke handler om at vi skal være ‘perfekte’ forældre, men at vi med øje for børnenes behov og vores egne reaktioner bliver ‘gode nok’ forældre”, siger sundhedsplejerske Mette Folkmann om forløbet.

Større forståelse

Undervisningen i COS-P falder i god jord hos mange af deltagerne. En mor fortæller: “Jeg har fået en større forståelse for mit barns reaktioner og behov ved at være med i gruppen. Undervisningen, og det vi taler om, giver mig mere ro og overskud i hverdagen – og større selvtillid i rollen som mor.”

En anden deltager giver udtryk for, at de har fået et gladere barn og er blevet bedre til at hvile i det at være “gode nok”.

Programmet De små børns Bornholm i Bornholms Regionskommune er støttet af Egmont Fonden og arbejder for, at bornholmske småbørn får en god og tryg start på livet – fra mors mave til skolestart. 

Seneste artikler

Fik du læst?