Kommunen inviterer til borgermøde om klima

Bornholms Regionskommune inviterer til borgermøde, hvor alle er velkomne til at komme og høre om og give input til Bornholms kommende klimahandleplan.

Nu indkalder Bornholms Regionskommune til borgermøde om klimaet. (Foto: Torben Ager)

 

På borgermødet, der holdes tirsdag 13. september fra kl. 19 til 21 på Snorebakken 66, skal der tales om de handlinger, som Bornholm kan arbejde med i fællesskab for at tilpasse klimaforandringerne og blive en klimaneutral ø.

På Bornholm har politikere og andre gennem mange år arbejdet med den grønne omstilling. Med Bornholms klimahandleplan er ambitionen at finde ud af hvilke handlinger, der skal fokuseres på både nu og i fremtiden, for at fortsætte den bæredygtige udvikling.

Alle bornholmere er inviteret med til at sætte ord på, hvad man som borgere kan gøre for at være med til at nå målet om et bæredygtigt samfund. Det kan være at skifte benzinbilen ud med en elbil, oliefyret ud med en varmepumpe, kostomlægning, flere ture på cyklen, eller noget helt andet.

Et grønt samfund

“Det er vigtigt, at alle borgere arbejder for at gøre Bornholm til et mere grønt samfund. Det gør vi blandt andet ved at handle mere bæredygtigt i hverdagen. Med Bornholms kommende klimahandleplan vil Bornholms Regionskommune, i samarbejde med blandt andet borgerne, sætte rammerne for den forandring vi bliver nødt til at arbejde hen mod. Og vi har brug for at hele øens befolkning kan være med til at gøre en forskel”, siger borgmester Jacob Trøst.

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for udarbejdelsen af klimahandleplanen, der bliver en samlet plan for Bornholms arbejde med klima. Eksisterende og planlagte tiltag på Bornholm skal tænkes sammen, og der vil blive peget på nye løsninger og handlinger. Bornholms klimahandleplan skal frem mod 2050 vise vejen for, hvordan vi lever op til Parisaftalens ambitioner om at reducere temperaturstigninger og tilpasse os klimaforandringerne.

Ta’ bussen…

”Der er mange hverdagshandlinger, der er gode for klimaet. Det kan eksempelvis være at spise mindre kød, at tage cyklen på arbejde, at køre flere sammen eller tage bussen. Jeg håber også, at der kommer flere solceller på de bornholmske tage. Helt overordnet skal vi tænke over, hvordan vi forbruger og hvordan vi indretter os. På den måde kan alle på Bornholm være med til at gøre en forskel”, udtaler forperson for Natur-, Miljø- og Planudvalget, Helle Munk Ravnborg.

Alle, der deltager i mødet, har mulighed for at komme med input til Bornholms klimahandleplan, og derfor være med til at sætte retningen for, hvordan vi fremadrettet skal arbejde med den grønne omstilling på Bornholm. Man kan tilmelde sig via dette link: dk2020borgermøde (mitarrangement.dk)

 Workshop for erhverv og landbrug

Bornholms Regionskommune holder i forbindelse med udarbejdelsen af klimahandleplanen også en workshop for det bornholmske erhverv og landbrug. Denne workshop finder sted tirsdag 30. august fra kl. 13 til 15.30. Her skal der arbejdes på at finde løsninger, der er gode for klimaet og som samtidig fremtidssikrer bornholmske virksomheder og landbrug i et marked med øget fokus på grønne og bæredygtige løsninger. Virksomheder kan tilmelde sig via dette link: Workshop om Bornholms Klimahandleplan (mitarrangement.dk) Tilmeldingsfrist for workshop er onsdag 24. august.

Seneste artikler

Fik du læst?