Johnny og Kristian arbejder for at holde øens unge fra stofferne

“Det handler om at at få de unge til at reducere deres forbrug af rusmidler, så de kan følge deres arbejde eller uddannelse”, siger ungerådgiver Kristian Kirk Mailand fra Ungerådgivningen på Bornholm, der også har et tilbud til forældre og pårørende…

Øens to ungdomsrådgivere: Fra venstre Johnny Bondorff og Kristian Kirk Mailand. (Fotos: Torben Ager).

 

Først og fremmest arbejder de to ungerådgivere ved Ungerådgivningen på Bornholm, Kristian Kirk Mailand og Johnny Bondorff med unge mennesker. Og det vil sige mennesker fra 13 og op til 30 år.

Og de gør et rigtig godt stykke arbejde. Det ved vi – dels fra de unge, dels fra forældre og pårørende. Og også fra statistikken.

Der er over et halvt hundrede unge, der får støtte af Ungerådgivningen årligt. Over halvdelen får sat skik på deres tilværelse igen, når de har været igennem det pædagogiske forløb, som Kristian og Johnny tilrettelægger for dem.

“Det er jo unge mennesker, der ikke kan styre forbruget, og det kan der være mange gode grunde til”, siger Kristian Kirk Mailand til Bornholmnyt.dk. Han fortæller også, at situation med unge mennesker, der ryger i misbrug på Bornholm, nogenlunde svarer til det billede man alle andre steder i landet – omend situationen kan være lidt anderledes på Bornholm end i de danske storbyer.

Men i dag stifter rigtig mange unge bekendtskab med både hash og kokain, og for nogles vedkommende ender det med problemer og misbrug. Også på Bornholm. Og det er her at Kristian og Johnny kommer ind i billedet.

Kristian Kirk Mailand har arbejdet med Ungerådgivningen i et års tid, mens hans kollega Johnny Bondorff har været tilknyttet Ungerådgivningen i mere end fire år.

UngePorten – velkommen til de unge samt deres forældre og pårørende…

 

De to har et godt samarbejde og et “godt tag” på de unge mennesker.

“Vi ser stadig, at en del unge søger hjælp til at komme ud af et problematisk forbrug af rusmidler. Det er godt, at hjælpen søges, men det vidner samtidig om, at unge på Bornholm fortsat stifter bekendtskab med rusmidler i stort omfang”, siger Kristian Kirk Mailand og henviser til den omfattende status, som rådgivningen udgav for 2019.

I 2019 lykkedes det tillige Ungerådgivningen at etablere en forældrekreds omkring en gruppe af unge, der viste sig indbyrdes forbundne.

“Det er vores forhåbning, at flere sådanne forældre- og pårørendekredse kan etableres i år. Rådgivningen er ligeledes påbegyndt en forstærket indsats for at formidle tilbuddet gennem vejledere og fagpersoner, der i deres dagligdag møder unge med et problematisk forbrug af rusmidler. Ved afsluttet forløb i Ungerådgivningen sidste år opnåede 64 procent at blive stoffri”, siger Kristian Kirk Mailand.

Kristian og Johnny – tæt samarbejde om at holde unge bornholmere fra stofferne.

 

Han oplyser videre, at omkring 60 procent af de unge som indskrives er under 20 år, mens der i 2019 dog var forholdsvis mange over 25 år. Af alle indskrevne er der dobbelt så mange mænd som kvinder.

“Det er en fordeling som genspejles i mange statistikker om rusmidler. Der er en større andel af drengene, der har prøvet at ryge hash blandt drenge end piger”, siger Kristian.

De unge har også indtaget amfetamin, kokain og ecstasy.

“De rusmiddelproblematikker, som de unge kommer med, knytter sig oftest til hashrygning. Vi har dog mødt flere unge, hvor hash ikke alene er det anvendte rusmiddel, men hvor et kombinationsmisbrug er på tale, således at stoffer som kokain, ecstasy, ketamin, benzodiazepin mv. benyttes i forskelligt omfang, mens hashrygningen er daglig”, siger Kristian Kirk Mailand.

Tilbud til forældre og pårørende

Han fortæller videre, at der om kort tid starter et tilbud for forældre og pårørende:

“Forældre til unge, der kæmper med hash, alkohol og stoffer, føler sig ofte magtesløse. Når forældre og pårørende deler sine erfaringer, historier og får rammer for dialog med andre er det godt, både for en selv i forældrerollen, og det medvirker også til at flere unge finder vej ud af det problematiske forbrug af hash, alkohol eller stoffer”, siger Kristian Kirk Mailand.

I Ungerådgivningens forældre- og pårørendekredse mødes man på lige fod og anonymt.  Der er typisk fem til otte personer med i hver kreds. Man mødes fire gange over fem uger. Her får man mulighed for at drøfte erfaringer og dilemmaer i en fortrolig ramme, at få opdateret den faktuelle viden om unge og rusmidler samt at få redskaber til den situation, man står i.

Hvis man vil vide mere, kan man kontakte Ungerådgivningen på 2443 3845 el. 2130 9607. Tilmelding sker bedst på e-mail (oplys navn, adresse og tlf.nr) til Kristian.Kirk.Mailand@brk.dk. Næste kreds starter tirsdag 18. august og Ungerådgivningens forældre- og pårørende-kredse er et kommunalt tilbud og koster ikke noget. Der bydes på te/kaffe og lette forfriskninger undervejs, og det foregår ved Ungeporten, Mercurvej 10 i Rønne.

 

 

Seneste artikler

Fik du læst?