Jacob Trøst efterlyser handling fra Christiansborg

GRØN Ø: Bornholm bliver overset i spørgsmål om kompensation for energiø, der er behov for handling fra Christiansborg, mener Bornholms borgmester

Jacob Trøst (Foto: Torben Ager)

 

Beslutningen om at etablere Energiø Bornholm rummer et stort potentiale for Bornholm: Grøn strøm, nye erhverv, flere arbejdspladser, mere turisme, større forsyningssikkerhed mv.

Men når det kommer til de direkte gevinster, er Bornholm indtil videre blevet forbigået. Det står nu klart, efter at Energistyrelsen bl.a. har afvist Bornholm Regionskommunes ønske om et samfundsbidrag fra vinderen af havvindmølleudbuddet.

Politisk svar
Der udestår derfor et politisk svar på spørgsmålet om kompensation for de byrder, energiøen også vil medføre. Regeringens udspil om energiparker giver håb om, at budskabet er forstået, men ifølge borgmester Jacob Trøst er der brug for, at Christiansborg følger op og giver bornholmerne klar besked.

Rimelig fordeling 
Energiø Bornholm falder mellem to stole i spørgsmålet om lokale og kommunale gevinster. På den ene side er Energiø Bornholm ikke omfattet af de ordninger, der har til hensigt at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygningen med vindmøller og solceller.

(Artiklen fortsættes under billedet)

På den anden side rummer den politiske aftale om udbudsrammen for Energiø Bornholm ikke mulighed for at stille krav om et samfundsbidrag fra vinderen af udbuddet.

Ensidigt fokus
Et ensidigt fokus på prisen i den politiske aftale forhindrer, at kvalitative udbudsparameter, der kan komme lokalbefolkningen til gode, indarbejdes i udbudsmaterialet. En model for udbud af havvindmølleparker, der ellers arbejdes med i både Tyskland, Holland og Belgien.

Energistyrelsen har således meddelt kommunen, at: ”vi desværre må fastholde, at det ikke er muligt at stille krav i udbud, som udelukkende har til formål at tilgodese lokale initiativer, medmindre kravene har til formål at bidrage til selve etablering og driften af en havvindmøllepark”.

Opbakning mindskes
Bornholms borgmester, Jacob Trøst efterlyser handling fra Christiansborg, og han siger:

”Selvom potentialet for Bornholm fortsat er stort – og arbejdet med at varetage Bornholms interesser fortsætter ufortrødent i dialog med bl.a. Energistyrelsen og Energinet – så mener jeg, at tiden nu inde til, at Christiansborg svarer på, hvordan de har tænkt sig at kompensere Bornholm for de byrder, som bornholmerne bliver pålagt ved at lægge land og horisont til “et pionerprojekt inden for den grønne omstilling”. Det handler om, at de bornholmske borgerne bliver forsikret om, at det kan betale sig at tage ansvar for den grønne omstilling. Ellers risikerer staten, at den folkelige opbakning mindskes.”

Havvindeprojekt
Spørgsmålet om kompensation skal bl.a. ses i lyset af, at Bornholms Regionskommunen alt andet lige ville have været berettiget til et beløb på 165.000 kr./MW via Grøn Pulje-ordningen, hvis Energiø Bornholm havde været et åben dør-havvindmølleprojekt beliggende 14,9 km fra kysten (i stedet for et statsligt udbud, hvor vindmøllerne skal opstilles 15,0 km fra kysten). Det svarer til et beløb på cirka 500 mio. kr.

Desuden har et bredt flertal af Folketingets partier indgået en aftale om, at ”eventuel kompensation relateret til landanlæg på Bornholm vil blive drøftet som led i opfølgning på Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 vedrørende mulige tiltag til lokal og kommunal opbakning” som led i den politiske aftale om udbudsrammen for Energiø Bornholm.

Håb om kompensation
Regeringen præsenterede i oktober et udspil med titlen; ’Klimahandling – Sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land’. Udspillet sætter rammerne for udbygning af vedvarende energi på land med 12 konkrete tiltag, der bl.a. skal sikre lokal opbakning og hurtigere myndighedsbehandling ved etablering af energiparker.

Forskellige ordninger
Der findes i dag forskellige ordninger for kompensation af naboer og lokalsamfund ved opsætning af vedvarende energi på land, som f.eks. solceller og vindmøller. Men som reglerne er i dag, er der ikke mulighed for kompensation for de gener, som etableringen af et op til 25 meter højt landanlæg på Bornholm medfører.

Regeringen har lyttet
I den forbindelse er det positivt, at der i udspillet er lagt op til, at der skal udarbejdes en analyse af mulige gevinst- og kompensationsordninger for naboer til særligt store el-transmissionsanlæg. I den anledning siger Bornholms borgmester, Jacob Trøst:

”Udspillet indikerer, at regeringen har lyttet, og at der er en politisk enighed om, at lokalsamfundet skal kompenseres for at sikre fortsat opbakning til den grønne omstilling. Men vi er langt fra i mål endnu. Med Energistyrelsens udmelding in mente er det nu helt afgørende, at Christiansborg har blik for, at der skal en politisk aftale til, som både belønner naboer til landanlægget og det bredere bornholmske samfund. Og så er jeg sådan set åben overfor, at den belønning kan komme via en energipark, hvis det sker på nogle vilkår, som vi på Bornholm synes giver en rimelig fordeling af byrder og gevinster”.

Seneste artikler

Fik du læst?

Læsning til eftertanke

En lang påskehøjtidelighed er overstået. En lang påskeferie vil nogen vel sige. Begge måder at udtrykke sig på kan være rigtig. Jeg foretrækker den første

Læs mere »