Hvad fylder i dit liv – lige nu?

Hvad fylder i dit liv – lige nu?

Det kan jeg jo naturligvis ikke svare på. Jeg vil ikke engang gætte, for jeg ved jo ikke lige nu, hvem der læser denne søndags klumme.

Det er Allehelgen søndag, og det er i nogen kirker den søndag, hvor der er flest kirkegængere. Invitationer er blevet sendt ud til alle dem, som har mistet nogen i året, der er gået. Kirken er fuld af sorg og savn. Der er en helt utrolig fortættet stemning, en enestående stilhed og andagt! Der er gråd. Der er smil. Der er ansigter præget af stor smerte.

Den søndag har jeg aldrig været i tvivl om, hvad der fylder i mine medmenneskers liv og tanker!

Sorg og savn, ja, men måske også en smerte, fordi livet ikke gik helt, som den og den havde ønsket.

Måske sidder der i kirkerne nogen, som har taget afsked med en forælder, som var grusom og udsatte sit barn for svigt?

Der kan være bitre tanker, vrede iblandet et savn efter en, som alligevel i live aldrig rigtig var til stede i den familie, som man var en del af.

Der er også smertefulde tanker om en meget savnet kær pårørende, hvis kærlighed man aldrig var i tvivl om.

Der er mennesker, som lige har mistet, og nogen, for hvem der nu er gået næsten et år.

Alle de følelser, som menneskelivet kan indeholde, er til stede i fortættet form – lige netop på den dag på eet sted – nemlig i kirkens rum, og det mærkes!

Spørgsmålet kan være: Vil du gerne være fri for bitterheden, fri for tanker om svigt, fri for konstant og til stadighed at være fyldt af vemod og den forladthed, som et dødsfald kan fylde en med?

Er der stadig en mening med livet, selvom du savner og sørger?

En del mennesker vælger eller lader sig fylde af det, som kan føre een længere ned i smertens dyb. For nogen sker det bare, for andre bliver smerten til selvdestruktion i forsøget på at glemme.

Vi reagerer forskelligt på de oplevelser, vi får gennem livet. Sorg og savn er en naturlig følge af det at miste. Sådan er det at miste.

At sidde i kirken til en mindegudstjeneste, som Allehelgen søndagen tilbyder, kan være helbredende og livgivende, for Gud er der jo med sin trøst og med sit nærvær, og han vil så gerne vise dig, at der er håb, og der er stadig et liv foran den, der sørger og savner. Der er også helbredelse for den smerte, som svigt og alskens dårligdom har bragt ind i dit liv.

Det er vigtigt at se taknemligt tilbage ( der er som regel altid noget at takke for), at lade nutiden fylde en med den glæde og det lys, som stadig kan være os til del og at vide, at fremtiden er i Guds hånd, at vi er hans elskede børn, som han aldrig vil svigte og altid vil være nær også i tidspunkter, hvor vi ikke mærker Guds nærvær.

Hvad fylder du dit liv med? Her er en lille eventyragtig beskrivelse af, hvad der er vigtigt at lægge sig på sinde:

”Der var engang en konge, der havde tre sønner. En dag besluttede han sig for, at den klogeste af sønnerne skulle have hans rige og skulle være konge efter ham selv.

Kongen gav hver af sine sønner en lille sum penge. Ikke ret mange. Og så tog han dem med hen i en af slottets sale og bad sønnerne om at købe noget, der kunne fylde hele salen.

Den ældste søn gik på torvet og spurgte efter det billigste man kunne få. Og så købte han halm for alle pengene. Masser af halm. Men da han havde kørt al halmen ind i salen, kunne det slet ikke fylde rummet.

Den næstældste søn gik uden for byen og købte sand for alle pengene, men da han havde kørt al sandet ind i salen, kunne det slet ikke fylde rummet.

Den yngste søn gik også på torvet og dér købte han en lampe. Og da han kom tilbage til slottet satte han lampen ind i salen – og tændte den. Og lampens lys oplyste hele salen.

Og da kongen kom og så det, blev han glad og gav ham hele riget.”

Vi må prøve at vælge. Vælge lyset, som også kan fylde resten af vort liv – på trods af, hvad fortiden har indeholdt.

Lyset kan stå for mangt og meget godt. Som kristen vil jeg først og fremmest anbefale en tro og tillid til Jesus, som er verdens lys, og som også vil være lyset i vores liv.

Hvis du ikke nåede i kirke i dag på Allehelgen søndag, så er kirkerne også fyldt med andre gudstjenester og arrangementer, som du er velkommen til at deltage i!

God søndag og kærlig hilsen

Agnethe Zimino
Pens. sognepræst

Seneste artikler

Fik du læst?