Høringsfristen for planerne for højspændingsstationen til energiøen bliver forlænget

ENERGI: Borgmester Jacob Trøst imødekommer et borgerønske om at få forlænget høringsperioden for planerne for højspændingsstationen til Energiø Bornholm. Høringsperioden er nu forlænget til søndag 16. juni.

Høringsfristen om højspændingsstationen er blevet forlænget

Ønsket om at få forlænget høringsfristen kom fra en gruppe borgere på det borgermøde, der blev holdt sidst i april. Baggrunden for ønsket er, at Energistyrelsen endnu ikke har offentliggjort deres miljørapport for den samlede plan. Dermed har borgerne endnu ikke fået besvaret de spørgsmål og kommentarer, som de indsendte til den tidligere høring.

Energistyrelsens miljørapport forventes offentliggjort i slutningen af maj. Høringsfristen forlænges derfor en måned og fastsættes nu til den 16. juni. Den politiske behandling og endelige godkendelse af planerne udsættes med tre uger og vil dermed blive behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober.

Høringssagen og dens materiale ligger på kommunens hjemmeside: Høringer og afgørelser Høring af planerne for højspændingsstationen til Energiø Bornholm (brk.dk)

Seneste artikler

Fik du læst?

Fik konfiskeret kniv

  POLITI: I forbindelse med Toldstyrelsens kontrol ved færgen fra Sassnitz blev føreren af en personbil fundet i besiddelse af en kniv uden anerkendelsesværdigt formål.

Læs mere »