Grønt flag til Åvangsskolen

SKOLEN: Åvangsskolen har endnu engang fået tildelt Det Grønne Flag for arbejdet med Grøn Skole-programmet i skoleåret 2022/2023.

Åvangsskolen i Rønne er en af øens største skoler.

 

Netop på Åvangsskolenskolens fælles arealer kan man nu finde den grønne vision i form af flere buske, træer og blomster, og det grønne uderum er forbedret, så flere har kunnet benytte dette som undervisningsrum, og eleverne har lært at tage ansvar.

Skoleleder, Andreas Grosbøll, er meget glad for tildelingen af Det grønne flag for endnu et år.

”Jeg har af gode grunde ikke selv været med i arbejdet med grøn adfærd her på skolen, da jeg kun har været på skolen siden 1. maj. Men det er tydeligt for mig, at den grønne profil er et kendetegn for Åvangsskolen i dag”, siger han.

Grøn uge
I uge april holdt skolen “Grøn uge”, som var kulminationen på dette skoleårs arbejde for at få tildelt Det grønne flag igen. Grøn uge involverede alle på skolen og blev afsluttet med et åbent hus, hvor forældrene kom og blev præsenteret for, hvad der var arbejdet med.

I undervisningen har skolen blandt andet arbejdet med vind og elektricitet, hvor eleverne har lært om vindmøller og samlet naturmaterialer. Der har været holdt natur -OL, arbejdet med grøn innovation, samt afholdt klippe-klisterdag med emnet “naturlig jul – genbrugs jul”. Desuden har der været arbejdet med, hvordan man undgår madspild, vild med vilje-projekt samt etableret en partnerskabsaftale med BOFA.

Den grønne adfærd
”Vurderingen som Friluftsrådet har lagt til grund ved indstillingen, viser med alt øn skelig tydelighed, hvordan skolen arbejder integreret med det her perspektiv, så det ikke alene er lidt festligt krydderi på hverdagen”, siger Andreas Grosbøll. ”Netop sammenhængene er så vigtige ikke blot for den grønne adfærd i sig selv, men for undervisningen som sådan. Derfor ser jeg meget frem til selv at være en del af ar- bejdet fremover.”

Skolen vil inden sommerferien fejre tildelingen af Det grønne flag ved et event på skolen.

Seneste artikler

Fik du læst?