Godt nyt til borgere der bruger høreapparat

En ny aftale med Bispebjerg Hospital og Region Hovedstaden er næsten på plads, og det kommer til at betyde kortere ventetid og mulighed for lokal behandling for borgere med behov for høreapparat.

Nu er der godt nyt til bornholmere, der bruger. høreapparat

 

Når de sidste detaljer i en ny aftale med både Bispebjerg Hospital og Region Hovedstaden er på plads, betyder det, at nogle bornholmere med behov for høreapparat kan se frem til både en lokal løsning og kortere ventetid på behandling.

Siden Coronapandemien startede i 2020 har ventetiden på at få høreapparater på Kommunikationscentret været alt for lang – helt op til et halvt år. Årsagen til den lange ventetid er bl.a. en støt stigning i antallet af borgere, der har behov for høreapparat, og at stort set alle borgere på Bornholm med hørenedsættelse blev behandlet på Kommunikationscentret, uanset hvilken hørenedsættelse, der var tale om.

Kompliceret høretab
Ved gennemgang af årsagerne til den lange ventetid, blev det også tydeligt, at en stor del af høreapparatsbrugerne havde et såkaldt kompliceret høretab.

I disse tilfælde skal borgere, ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning, have deres høreapparatbehandling på en audiologisk sygehusklinik. Denne retningslinje skal sikre, at alle borgere i Danmark med et kompliceret høretab tilbydes en høj kvalitet i høreapparatbehandling, idet der på sygehusklinikkerne er lægefaglig ekspertise til rådighed.

For Bornholmernes vedkommende er man derfor blevet henvist til behandling på Bispebjerg Hospital eller Rigshospitalet.

Frustration hos borgere
Denne ordning har afstedkommet en del frustration hos mange bornholmere, der af forskellige grunde ikke kan rejse over. Og der er eksempler på, at borgere har sagt nej tak til høreapparatbehandling, fordi de skulle rejse over for at få det.

Høreforeningen har bl.a. modtaget henvendelser fra flere borgere, som har været utilfredse med denne ordning, ligesom både Ældrerådet og de bornholmske regionspolitikere har været inddraget i sagen.

Kommer til Bornholm
Det er derfor glædeligt, at en kommende aftale gør, at Kommunikationscentret om kort tid kan tilbyde nogle bornholmere med kompliceret høretab, og som ikke kan rejse, behandling på øen. Løsningen er, at personale fra Bispebjerg Hospital med jævne mellemrum vil komme til Kommunikationscentret for at give behandling.

Seneste artikler

Fik du læst?

Fede beats i Rønne

MUSIK: Stemning var høj, og luften fuld af fede beats fredag aften, da Tunes Of Tomorrow i forbindelse med Kulturugen inviterede til Rap i Rasch.

Læs mere »