Generalforsamling i Nexø Borgerforening

 

Nexø Borgerforening holder generalforsamlingen torsdag 30. marts kl. 19  i Nexø Fritidshus på Gammel Postvej 27 .

Kontingent på 50 kr. skal være betalt for at opnå stemmeret. Kontingentet kan indbetales på Mobilepay 781494 eller konto i Danske Bank reg. 4451 konto. 4422179186.

“Husk at notér navn og adresse, samt e-mail. Kontingent skal senest være betalt mandag 27. marts. Der kan også sendes en mail på nexoborger@gmail.com,” oplyser formand Mai-Britt Jordt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på mail: nexoborger@gmail.com.

.

Seneste artikler

Fik du læst?