Formanden: Vi skal styrke tilgangen til ældreplejen

BORNHOLMNYT.DK DEBAT: På Bornholm er vi rigtig godt på vej. Hver gang der er noget, som kunne være bedre, så tages der læring af det. Vi har for et par år siden valgt at styrke ledelsen. Og nu handler det om både at styrke tilgangen til faget – og om at sikre det allerbedste arbejdsmiljø ”på gulvet”, skriver Bjarne Hartung Kirkegaard, Kristendemokraterne, og formand for social- og sundhedsudvalget på Bornholm

Bjarne Hartung Kirkegaard – formand for social- og sundhedsudvalget på Bornholm…

Af Bjarne Hartung Kirkegaard

 

Jeg har lige noteret mig et indlæg, som formand for social- og sundhedssektoren i FOA, Torben Hollmann, har skrevet i Politiken Sundhed først på ugen. Her er et hovedsynspunkt: Afskaf minuttyraniet i ældresektoren og flyt de daglige beslutninger væk fra bureaukratiet og ud i de enkelte teams.

Jeg er meget enig med Torben Hollmann – for det har jeg længe gerne villet.

Hans indlæg er skrevet på baggrund af de rædselsfulde billeder fra TV 2’s dokumentar ’Plejehjemmene bag facaden’.

– Det har igen sat forholdene i ældresektoren på den politiske dagsorden. Det er godt, konstaterer Torben Hollmann. Herefter hæfter han sig ved, at efterfølgende oplever flere sosu-ansatte en hezagtig stemning og mistænkeliggørelse – og at det ikke er rimeligt. Igen er jeg ganske enig.

Det her handler om rammen for de sosu-ansattes vilkår. Og det er noget, som der arbejdes med i den enkelte kommune – og på landsplan. Jeg har også i denne uge set, at den lokale formand for Ældre Sagen på Bornholm, Birger Rasmussen, mener, at der er brug for en landspolitisk løsning. Det har han uden tvivl ret i.

Penge er ikke nok

Problemet er ikke helt løst, selv om der tilføres flere penge – for det handler om muligheder og medarbejdere. Det med at få kigget på minuttyranniet, det skal nok være landspolitikerne, så man arbejder med en anden måde at styre det hele på. Efter 18-20 år med det nuværende system, skal der tænkes nyt.

Den konkrete sag fra TV2 viste det modsatte af at møde den ældres behov i situationen.

– Det problem løser vi ikke med smarte snuptagsløsninger, men ved at gøre op med minuttyranniet i ældre-sektoren og ved at flytte de daglige beslutninger væk fra bureaukratiet og ud i de enkelte teams, ud på de enkelte institutioner, hvor man meget bedre kan forstå den enkeltes situation, og hvor man skal kunne være fleksibel i dagligdagen, konstaterer Torben Hollmann.

Mangel på arbejdskraft

Frem mod 2030 vil antallet af ældre over 80 år stige med 160.000 ifølge Danmarks Statistik. Det betyder, at der i løbet af de næste ti år vil blive brug for over 40.000 nye SOSU-ansatte i den kommunale ældrepleje, har FOA regnet sig frem til.

Mange ansatte i ældreplejen nærmer sig lige nu  pensionsalderen. Så vi har brug for at tale fagene op, så flere får lyst til at søge ind på området. Det er derfor jeg glad og gerne fortæller de gode historier fra pårørende, der har gode oplevelser med medarbejdere, som er engagerede i deres fag og brænder for det, selv om de har travlt.

Vi skal gerne have mange flere til at søge ind i faget – så der skal gøres en hel masse for at give muligheder og godt arbejdsmiljø. Elever skal have en rigtig god praktikvejledning – vi skal fortsat have stort fokus på rekruttering.

Vi er godt på vej

På Bornholm er vi rigtig godt på vej. Hver gang der er noget, som kunne være bedre, så tages der læring af det. Vi har for et par år siden valgt at styrke ledelsen. Og nu handler det om både at styrke tilgangen til faget – og om at sikre det allerbedste arbejdsmiljø ”på gulvet”.

Samarbejdet med medarbejderne har været og er fint. Specielt kommer det til udtryk i Følgegruppen for Ældreområdet. Som næstformand i Følgegruppen oplever jeg, at spørgsmål om det gode samarbejde, som Social- og Sundhedsudvalget har arbejdet med – det har der her været fine eksempler på fra Hjemmeplejen.

Alligevel kan der gøres mere. Vi er allerede langt med, at antallet af forskellige medarbejdere i borgernes hjem skal bringes ned – også selv om man får ni besøg eller flere i døgnet. Her gør ledelse og medarbejdere det godt på Bornholm.

For eksempel er Fokustid på kørelisterne i hjemmeplejen en god ting. Det er tid til Faglig dokumentation, Opsamling, Kollegahjælp, Uforudsete opgaver, Sparring. Det bør der være afsat tid til på alle kørelister i dagvagt og aftenvagt, altid også i weekenderne.

Attraktivt for tilflyttere

Ældreplejen på Bornholm skal også være en attraktiv arbejdsplads, så vi får også flere tilflyttere ind i faget. Det er der heldigvis gode eksempler på. Og selv om penge ikke altid gør det, så kan en organisering, hvor der sættes en medarbejder eller to mere af i de enkelte teams give bedre arbejdsmiljø.

I de faglige organisationer vil man gerne den vej. Men når jeg så spørger her, om de medarbejdere så er der, hvis vi slår endnu flere stillinger op, så får jeg det ærlige svar, at det er man ikke ganske sikker på.

Og jeg ved jo også, at Ældreområdet med jævne mellemrum slår et antal stillinger op. Her bliver ansat gode, uddannede medarbejdere – men også uuddannede, som gerne giver os en hånd med. I en svær tid, hvor vi har brug for flere hænder.

Det vil jeg gerne sige tak for. Og så håber jeg på, at vi gør det rigtig godt – så en hel del af de ufaglærte vælger at tage uddannelsen. For så vil de få endnu mere faglig viden og teori på – der gør dem bedre til at løfte opgaverne, som de møder i dagligdagen.

Uddannelse er rigtig vigtigt

Så i budgettet for 2021 for Ældreområdet på Bornholm kan jeg anbefale, at vi viderefører ordningen med at mere modne voksenelever kan få BRK-løn. Det giver en del etablerede voksne muligheden for at uddanne sig.

Samtidig skal der sikres bedst mulig praktikvejledning for sosu-eleverne – og selv om penge ikke er alt – så vil det være godt at opgradere mulighederne. Endelig bør kommunalbestyrelsen kigge på. Hvordan vi inden for en ramme kan ”lette trykket” for medarbejderne på gulvet.

Her er allerede flere gode initiativer, som er sat i værk. Men måske skal der en ramme, så der er faste folk tilknyttet de enkelte teams, som kan træde til, når presset er stort. Ved korttidssygdom og andet.

Om at vende bøtten

Så selv om vi et langt stykke hen ad vejen er godt på vej i det stykke arbejde, som Følgegruppen på Ældreområdet netop følger – så viser den aktuelle debat, at der potentiale for flere forbedringer.

Og hvis der kunne komme dét ud af det, at Folketinget ville være med til en landspolitisk løsning – hvor tildelingen af økonomi til området kunne udregnes og ændres grundlæggende, så vil det være fint. Det kunne være noget med grundbeløb, til de faste rutiner gennem dagen – eller andet.

Det kunne også være en anderledes måde at visitere på, i det hele taget at få vendt bøtten. Regeringens støttepartier – og også andre partier – har på det seneste igen interesseret sig for den dagsorden. Og resultatet af dét, tror kan blive bedre for både medarbejdere og borgere.

 

 

Seneste artikler

Fik du læst?

Pinsens gudstjenester

Gudstjenester på Bornholm søndag 19. og mandag 20. maj. Aa Kirke 10.30 : Familiegudstjeneste ved sognepræst Louise Christina Howard. Skt. Peders Kirke 09.00: Pinsedagsgudstjeneste ved

Læs mere »