Før studentereksamen: Elever i Rønne er pressede og bekymrede

EKSAMEN: Tirsdag 14. maj offentliggøres første del af de gymnasiale afgangseksamener, og dermed får eleverne at vide, hvad de skal forberede sig til. Samtidig viser undersøgelser, at 3. g-eleverne i Rønne kæmper med oplevelser af pres og bekymring.

Gymnasieelever er bekymrede før eksamen

 

Hvert år trækkes der en række vilkårlige fag, som eleverne skal til afgangseksamen i. I år offentliggøres fagene tirsdag 14. maj – og herfra ved eleverne, hvad de skal læse op på.

Derfor går landets elever – og måske også forældre – en potentielt presset og bekymrende tid i møde. Og netop dét, at eleverne føler sig pressede og bekymrede, er noget, der også fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets seneste undersøgelser om elevernes trivsel.

Tallene viser f.eks., at eleverne i Rønne ofte kæmper med oplevelser af pres og bekymring – både generelt og i forhold til karakterer.

Succesoplevelser
Når data peger på, at eleverne føler sig pressede og bekymrede, er det vigtigt at sørge for gode succesoplevelser, der kan bane vejen for elevens videre færd i livet, mener eksamensekspert:

“Den gode eksamensoplevelse – særligt her som afslutning på den gymnasiale uddannelse – kan på mange måder være med til at bane vejen for elevens videre færd i livet. Derfor kan det være godt givet ud at fokusere på den gode eksamensforberedelse, så eleven netop får en god oplevelse med processen”, siger Nicklas Kany, grundlægger af lektiehjælpsvirksomheden MentorDanmark, der har hjulpet tusindvis af elever gennem eksamensperioder.

Søger hjælp
Hos MentorDanmark er det særligt omkring eksamensperioder, at de får henvendelser fra pressede og bekymrede elever, der søger eksamenshjælp.

“En af vores vigtigste opgaver i MentorDanmark er at skabe succesoplevelser for elever. Her lægger vi i højere grad fokusset på at skabe en god og tryg oplevelse med selve forberedelsen, så eleven er bedst muligt rustet til at gå til eksamen. Herefter følger de gode karakterer som et naturligt resultat af den gode proces”, forklarer Nicklas og tilføjer:

“På den måde har vi gjort vores for, at eleven er bedst muligt klædt på til at drage ud i verden og bygge videre på deres studier, karrierer og kompetencer – forhåbentligt uden for mange oplevelser af pres og bekymring”, afslutter han.

Seneste artikler

Fik du læst?

Fik konfiskeret kniv

  POLITI: I forbindelse med Toldstyrelsens kontrol ved færgen fra Sassnitz blev føreren af en personbil fundet i besiddelse af en kniv uden anerkendelsesværdigt formål.

Læs mere »