Flot resultat for Rønne Havn

ERHVERV: 2022 blev et år som overgik forventningerne for Bornholms erhvervs- og forsyningshavn med vækst i flere af havnens forretningsområder.

Rønne Havn – flot resultat

 

Det flotte resultat cementerer Rønne Havn A/S´ position som erhvervsklynge og en central forudsætningsskaber for vækst og udvikling på Bornholm.

Strategien om at være værdiskaber for Bornholm og det bornholmske samfund fortsatte i 2022, hvor havnen sikrer lokal vækst med afsæt i en kommerciel forretningsudvikling.

Vækst på 45 pct.
Samlet set kom Rønne Havn A/S i 2022 ud med en omsætning på DKK 125 mio., hvilket er en vækst på 45 procent sammenlignet med året før. Årets resultat landede på DKK +34,4 mio., og dermed noget over sidste års resultat.

Resultatet anses af bestyrelsen for ”tilfredsstillende”, ikke mindst set i lyset af de seneste års påvirkninger som bl.a. Covid-19 pandemien har haft på selskabets økonomi.

Flot resultat
”Det flotte resultat er i høj grad baseret på en fælles holdindsats blandt havnens medarbejdere. Det er samtidig et synligt bevis på det gode samarbejde med virksomheder på havnen, og med erhvervslivet på Bornholm som helhed. Øens erhvervsliv har store forventninger til os som forsyningshavn. Vi skal være professionelle, på forkant af udviklingen og ikke mindst fremsynede. Vi oplever også en respekt og tillid fra erhvervslivet, og derfor glæder vi os over, at Rønne Havn A/S i 2022 blev tildelt DI Bornholms Initiativpris,” siger Lars Nordahl Lemvigh, der tiltrådte som ny adm. direktør i foråret 2022.

Stigende passagertrafik
Inden for passagertrafikken var der igen i 2022 en stigning i trafikken til og fra Bornholm. Passagertrafikken på havnen omfatter foruden færgetrafik også krydstogt, og efter to år hårdt ramt af corona-pandemien formåede forretningsområdet krydstogt at komme stærkt igen i 2022.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Lars Nordahl Lemvigh – adm. direktør.

 

Det lykkedes at få afviklet 61 anløb af havnen i Rønne, samt yderligere 14 anløb på østsiden af øen og Christiansø. De mange anløb er det højeste antal nogensinde. Udsigten for 2023 ser også positiv ud med over 50 bookinger til anløb af Rønne Havn på nuværende tidspunkt.

Vindmøller
Siden den første havneudvidelse i 2019 har Rønne Havn ønsket at fungere som installations- og udskibningshavn for vindmølleprojekter i Østersøen. I 2022 har havnen både håndteret udskibning af fundamenter og komponenter til det tyske projekt Arcadis Ost 1, hvor der skal opsættes 27 Vestas-vindmøller ved den tyske ø Rügen.

Flere lokale ombord
”Mange lokale virksomheder har i løbet af året nydt godt af at kunne byde ind som underleverandør til offshore service, en udvikling som ser ud til at vokse i takt med at netværket ”Offshore Center Bornholm” får flere lokale virksomheder med ombord. De politiske ambitioner om hurtigere udbygning af havvind i Østersøen øger samtidig interessen for havnen i Rønne til offshore vindmølleprojekter, i de kommende år. Vi har på nuværende tidspunkt en planlagt portefølje på omkring tre GW i ordrebøgerne, så vi sikrer en kontinuerlig portefølje af projekter,” siger adm. direktør Lars Nordahl Lemvigh.

Fremtidssikring
I slutningen af 2022 færdiggjorde havnen den anden etape af havneudvidelsen, hvor den ydre mole blev forlænget samtidig med, at kaj- og projektareal i Sydhavnen blev udbygget. I forbindelse med etableringen af det nye projektareal er den gamle lossepladsgrund ved Galløkken ryddet og nyttiggjort, og anvendes nu som havneareal i tilknytning til de nyetablerede havnearealer.

”Vi kan se, at der fortsat er behov for en yderligere fremtidssikring af havnen. Derfor har vi i 2022 igangsat de forberedende arbejder, der dels kan skabe bedre besejlingsvilkår, herunder for den samfundsbegrundede færgebetjening og dermed sikre forsyningssikkerheden for Bornholm, dels kan skabe væsentlig økonomisk aktivitet i det bornholmske samfund fremadrettet,” siger adm. direktør Lars Nordahl Lemvigh.

Yderligere forlængelse
Arbejdet med fremtidssikringen omfatter en yderligere forlængelse af den ydre mole og fjernelse af dele af de indre moler samt en uddybning, hvorved der opnås væsentligt forbedrede besejlings- og manøvreforhold i havnen med et langt roligere havnebassin. Ved den planlagte ændring opnås en større grad af opdeling af havnens aktiviteter med passagertrafik i Vest- og Nordhavnen samt industriaktiviteter i Sydhavnen.

Vækst på Bornholm
”Med havnens udvikling i 2022 har vi styrket vores arbejde som forudsætningsskaber for vækst og udvikling på Bornholm. Det understøtter vores langsigtede målsætning om at udvikle en moderne og tidssvarende erhvervshavn, der skaber økonomisk vækst og aktivitet på Bornholm til gavn for samfundet, erhvervslivet og øens kommende generationer,” siger Lars Nordahl Lemvigh.

Seneste artikler

Fik du læst?