Flot pris til pensioneret kaptajn

Fortjent hæder til kaptajn Richardt Sølvertorp, der i anledning af sin  70 års fødselsdag, er blevet tildelt organisationen “Soldat for Danmarks” anerkendelsespris.

Pensioneret kaptajn Richardt Sølvertorp, Hasle – fortjent anerkendelse

 

Richardt Sølvertorp har arbejdet hele sit voksenliv i forsvaret, heraf 40 år på Almegårds Kaserne, og er i dag pensioneret kaptajn. Anerkendelsesprisen tildeles en nuværende eller tidligere tjenestegørende soldat, som har ydet en mangeårig helt ekstraordinær indsats for Almegårds kaserne, Bornholm og Danmark.
Richardt har været udsendt flere gange for Danmark, herunder halvandet år på Cypern, Balkan, Irak og Afghanistan.
Derudover har han fungeret som kontaktofficer for de udsendte, hvilket blandt andet indebar, at det var hans opgave at give besked til familie og pårørende, når udsendte soldater blev såret eller blev dræbt. En meget svær opgave.
I alle Richardts aktive år på Almegårds Kaserne, har han arbejdet for at anerkende soldater og veteraner, der har ydet en indsats for Danmark samt arbejdet for at anerkende Almegårds Kasernes betydning for Bornholm.
Richardt var således med til at etablere organisationen “Soldat for Danmark” i 2015. Han har siden været formand for Soldat for Danmark, og været med til at arrangere flere Soldat- og Veteranfestivaller på Bornholm.

Støtter veteraner og pårørende

Senere var Richardt en helt afgørende faktor for, at Bornholm fik etableret Bornholms Veteranforum, som har til formål at koordinere og understøtte en indsats på Bornholm til gavn for veteraner og deres pårørende, som et supplement til den nationale veteranpolitik – samt at være et talerør for de organisationer på Bornholm, der beskæftiger sig med veteraner. Bornholms Veteranforum, som består af BRK og andre myndigheder samt organisationer der arbejder for veteraner og pårørende, blev dannet i 2016 og her er Richardt Sølvertorp  bestyrelsesformand
Et af de projekter, som Richardt har arbejdet meget intenst på at få etableret, er samarbejdet med Familieplejen, omkring et projek, der tilgodeser og plejer veteraners børn, som har stor succes!
Richardt blev tildelt anerkendelsesprisen på hans fødselsdag, hvor beviset blev overrakt af næstformand Erik Eriksen og daglig leder Kim Bjelstrand.

 

Seneste artikler

Fik du læst?