Flere fejl på lastbiler og anhængere

Færdselsafdelingens tungvognsspecialister fra Tungvognscenter ØST (TCØ) har været på kontrol på Bornholm mandag, tirsdag og onsdag i denne uge – flere rapporter blev skrevet
Lastbilerne på Bornholm har været under lup i denne uge.

 

Mandag blev 20 lastbiler standset, hvoraf der var fejl på to, som er indkaldt til syn. Der blev ført kontrol med tre busser, hvoraf en blev indkaldt til kontrolsyn på grund af en revnet forrude. 10 varebiler der desuden tjekket, her blev det til en enkelt sag.

Påhængsvognen på en varebil, der blev anvendt til erhvervsmæssig dyretransport, var ikke rengjort efter den seneste transport.

Ringe bremser

Mandag blev en traktor med tilkoblet påhængsvogn ligeledes kontrolleret. Ved kontrol på bremserullefeltet blev det konstateret, at påhængsvognen ikke kunne bremse korrekt, hvilket skyldtes, at olieslangen til de hydrauliske bremser ikke var blevet tilsluttet korrekt. På baggrund heraf blev nummerpladen afmonteret og afmeldt. Føreren vil på et senere tidspunkt blive indkaldt til møde i retten, hvor konsekvensen af overtrædelsen bliver afgjort. Både fører og registrerede bruger vil blive sigtet for overtrædelsen.

Støjende bil

Endvidere blev en personbil standset, idet den støjede for meget. Ved støjmålingen blev det konstateret, at den larmede over den tilladte grænse. Ved den videre undersøgelse blev der vækket en mistanke om, at personbilen var blevet manipuleret (ændring af motorstyringen og afmontering af den godkendte katalysator). Køretøjet blev indbragt til politigården med henblik på nærmere undersøgelse på et autoriseret værksted.

Intet kørekort

Tirsdag blev en lastbil med anhænger stoppet, hvor det viste sig, at lastbilschaufføren ikke havde erhvervet kørekort hertil. Der blev optaget to rapporter vedrørende overtrædelse af dimensionsbekendtgørelsen på grund af længde. Derudover fik to traktorer med påhængsvogne afmonteret nummerpladerne på grund af manglende bremsepræstation. Der var ingen fejl og mangler på hverken busser eller varebiler.

Onsdag var den sidste dag, hvor TCØ foretog kontroller på øen. Her blev det til kontrol af 30 lastbiler/vogntog, hvoraf der blev optaget rapport i otte tilfælde. Fem overtrædelser af dimensionsbekendtgørelsen, en overtrædelse af Østersøaftalen vedrørende farlig gods (ADR) samt en for overtrædelse af kontrolapparatforordningen, hvilket vil sige kørsel uden kort.

Derudover blev der optaget rapport for fejl og mangler, idet sættevognen havde tre dæk, der beskadigede ind til opbygningen. Sættevognen var fra det samme firma, der blev optaget rapport på i løbet af tirsdagen.

Bus fik pladerne klippet

Onsdag blev der ligeledes kontrolleret fire busser, hvoraf den ene fik afmonteret nummerpladerne, idet den ikke var blevet fremstillet til kontrolsyn efter sidste TCØ kontrol på Bornholm.

Fem traktorpåhængsvogne måtte ligeledes igennem kontrollen. Her blev en enkelt indkaldt til kontrolsyn på grund af skævbremsning. Påhængsvognen var ikke registreret, hvorfor den bare skulle på værksted og have justeret bremserne.

Ni varebiler blev i løbet af onsdagen kontrollet, hvoraf den ene var blevet manipuleret, idet motorstyringen var blevet ændret/chippet og udstødningssystemets katalysator var blevet afmonteret. Katalysatoren var blevet skåret op og indmaden, den aktive del, var blevet taget ud. Efterfølgende var den blevet svejset sammen for at skjule den manglende indmad. Køretøjets motorstyring blev medtaget til nærmere undersøgelse og bevis.

Fejl og mangler

Alle dage blev der foretaget bremsetest, hvor 46 køretøjer måtte en tur på bremserullefeltet. 19 lastbiler blev tjekket, hvoraf fire blev indkaldt til kontrolsyn for andre fejl og mangler end bremsefejl. Syv busser, hvoraf to blev indkaldt til kontrolsyn for andre fejl og mangler end bremsefejl. 11 sættevogne, hvoraf tre blev indkaldt til kontrolsyn på skævbremsning og to på grund af andre fejl.

Tre påhængsvogne, hvoraf to blev indkaldt til kontrolsyn for andre fejl og mangler end bremsfejl. Seks traktorpåhængsvogne, hvoraf tre fik afmonteret nummerpladerne på grund af manglende bremsepræstation og 1 blev indkaldt til kontrolsyn på grund af skævbremsning.

Seneste artikler

Fik du læst?

Brand i feriehuse i Gudhjem

  Torsdag formiddag fik politiet en melding om brand i tagkonstruktionen på fem sammenhængende ferieboliger på Lille Jernkaasvej i Gudhjem. Branden var opstået i forbindelse

Læs mere »