Fire ministre svarer Jacob Trøst om energiparker på Bornholm

KLIMA: “Vores benarbejde har haft effekt,” siger Bornholms borgmester Jacob Trøst i en kommentar til et svar fra fire ministre

Det er en særlig situation, at Energiø Bornholm producerer store mængder vedvarende energi på havet nær Bornholm.

 

“Hvis jeg skal knytte en kommentar til brevet, vil jeg sige, at det er et udtryk for, at det store benarbejde vi har lavet ind mod Christiansborg har haft en effekt, som det også fremgår af den seneste klimaaftale, hvor Bornholm er nævnt med konkrete indsatser.

Det er vigtigt at vi fortsætter arbejdet med at skabe størst mulig effekt for jobs, uddannelse og erhverv på Bornholm, lige som vi skal sikre kompensation til naboer og lokalsamfund, når vi lægger land til så omfattende samfundsvigtig energiinfrastruktur.

Sådan siger Bornholms borgmester Jacob trøst (C) i en kommentar til et brev, han har modtaget, underskrevet af fire ministre i SVM-regeringen.

(Artiklen fortsættes under billedet)

Jacob Trøst (Foto: Torben Ager)

 

i brevet skriver de fire ministre bl.a., at regeringen i 2024 vil udarbejde en analyse af mulige gevinst- og kompensationsordninger for naboer til særligt store eltransmissionsanlæg, som f.eks. landanlægget på Bornholm.

Her er brevet fra ministrene i dets fulde ordlyd:

“Kære Jacob Trøst

Tak for din henvendelse af 23. november 2023 om regeringens udspil om energiparker på land, som udmønter dele af Klimaftale om grøn strøm og varme 2022.

Regeringen arbejder aktivt for at understøtte udviklingen af Energiø Bornholm bl. a. i regi af erhvervsfyrtårnet for Bornholm som knudepunkt for udvikling, test og demonstration af grøn energi. Regeringen noterer sig jeres budskaber og overvejelser. Udspillet og konceptet for energiparker fokuserer særligt på energiparker på land.

Regeringen er dog opmærksom på, som I skriver I jeres positionspapir, at det er en særlig situation, at Energiø Bornholm producerer store mængder vedvarende energi på havet nær Bornholm. Derfor vil regeringen gå i dialog med Bornholms Regionskommune om mulighederne for samplacering af relevante elforbrugende virksomheder i tilknytning til det kommende transmissionsanlæg. Dialogen vil tage udgangspunkt i de vilkår for statsligt engagement, som er aftalt for ener-giparker generelt.

Derudover vil regeringen i 2024 udarbejde en analyse af mulige gevinst- og kompensationsordninger for naboer til særligt store eltransmissionsanlæg, som fx landanlægget på Bornholm.

Med venlig hilsen

Morten Bødskov, Morten Dahlin, Magnus Heunicke og Lars Aagaard”

Morten Bødskov (S.) er erhvervsminister, Morgen Dahlin (V) er kirkeminister og minister for byer og landdistrikter samt minister for nordisk samarbejde, Magnus Heunicke (S)  er transportminister og Lars Aagaard (M) er energi- og forsyningsminister.

Seneste artikler

Fik du læst?

Samtalesalon om ensomhed

ENSOMHED: Frivillig forum Bornholm ønsker at sætte fokus på, hvordan det bornholmske foreningsliv kan være med til at forebygge ensomhed blandt bornholmerne   Frivillig forum

Læs mere »

Dukketeater i Svanekegaarden

VINTERFERIE: Teatergruppen “Dansk Rakkerpak” viser dukketeater i Svanekegaarden  – forestillinger fredag og lørdag   Teatergruppen Teater FasterCool, også kendt som Dansk Rakkerpak,  gæster Svanekegaarden i

Læs mere »