Klimatopmøde: Et kolossalt grønt kraftværk

Med topmødet på Marienborg er indsatsen for at gøre Østersøen til fremtidens grønne kraftværk for alvor skudt i gang. 20 GW havvindmøller frem mod 2030 og stærke elmotorveje mellem landene er en god begyndelse, mener Green Power Denmark. Men mulighederne på Østersøen er meget større.

Vi skal satse massivt på vedvarende energi, mener Green Power Danmark – erhvervslivets grønne organisation.

 

“Vi er knap nok begyndt at udnytte mulighederne i Østersøen. Med udmeldingen fra  topmødet kommer vi i gang. Vi skal vriste os sig fri af afhængigheden af Rusland, og det kræver, at vi satser massivt på vedvarende energi,” siger Kristian Jensen, adm. direktør i Green Power Denmark.

Det er lige så vigtigt, at der kommer flere kabelforbindelser på tværs af Østersøen. Det vil gøre det muligt at sende den billige vedvarende energi til forbrugerne i Europa. Og da vi samtidig erstatter kul og gas med grønne elektroner bliver det en kæmpe gevinst for klimaet.”

Stigende el-behov

Hvis ambitionen, som blev meldt ud på topmødet, bliver til virkelighed, vil der inden for få år blive opført 20 GW vindmøller på Østersøen. Det er stadig kun en lille del af det potentiale på 93 GW, som blandt andre EU Kommissionen har peget på. Vi ser ind i et hastigt stigende elbehov i regionen, og Green Power Denmark har derfor tidligere anbefalet, at der træffes beslutning om mindst 50 GW havvind i Østersøen i 2030.

Kolossalt kraftværk

“Østersøen kan blive et kolossalt grønt kraftværk, og vi ser gerne, at regeringerne omkring Østersøen bliver endnu mere ambitiøse. Det vil forbedre forsyningssikkerheden, sænke prisen på energi og føre til meget store klimagevinster,” siger Kristian Jensen.

Forud for topmødet har et flertal i Folketinget vedtaget at udvide Energiø Bornholm fra to til tre gigawatt (GW). Samtidig skal der etableres et kabel, som forbinder vindmøllerne med både Danmark og Tyskland.

Kristian Jensen

 

Aftalen om at tilkoble Energiø Bornholm til det tyske elnet hjælper også Tyskland med den grønne omstilling. For vores store sydlige nabo vil adgangen til vindenergi være afgørende, når man hurtigt skal erstatte gas og kul – og derved mindske afhængigheden af Rusland.

Green Power Denmark er Danmarks grønne erhvervsorganisation og vil fungere som talerør for den danske energisektor. Sammen med vores medlemmer arbejder vi for, at Danmark hurtigst muligt elektrificeres med grøn strøm.

Green Power Denmark har ca. 1.500 medlemmer og repræsenterer både energiindustrien, store og små ejere og opstillere af energiteknologi samt de selskaber, der driver det danske elnet og handler med energien.

Akutte udfordringer

“Beslutningen om at opstille flere vindmøller på Østersøen løser selvsagt ikke de akutte udfordringer, som har ført til rekordhøje elpriser i Europa. Men det gælder om hurtigst muligt at komme i gang med at opføre vindmøllerne og trække kabler på tværs af landegrænserne. Det er det, som vil sikre lavere elpriser i fremtiden,” siger Kristian Jensen.

“Det er vigtigt at holde et højt tempo i både beslutninger og arbejdet med tilladelser. De kommende vindmøller i Østersøen vil styrke forsyningssikkerheden i hele regionen. Derfor har alle en interesse i, at processerne kører hurtigt.”

Grøn erhvervsorganisation

Green Power Denmark er Danmarks grønne erhvervsorganisation og vil fungere som talerør for den danske energisektor. Sammen med vores medlemmer arbejder vi for, at Danmark hurtigst muligt elektrificeres med grøn strøm.

Green Power Denmark har ca. 1.500 medlemmer og repræsenterer både energiindustrien, store og små ejere og opstillere af energiteknologi samt de selskaber, der driver det danske elnet og handler med energien.

Green Power Denmark blev grundlagt den 23. marts 2022 ved en fusion af Dansk Energi, Wind Denmark og Dansk Solkraft.

Seneste artikler

Fik du læst?