Energiøen giver muligheder for bornholmerne og for de bornholmske virksomheder

Flot fremmøde til mødet i Søndermarkshallen i aftes om energiøen

Linda Kofoed Persson (O), formand for Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget var en af talerne ved borgermødet 30. marts (Foto: Torben Ager)

 

Energiøen er den største enkeltstående offentlige investering på Bornholm nogensinde, udtaler Bornholms Regionskommunes formand for Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget, Linda Kofoed Persson (O).

Det er en historisk mulighed for Bornholm. Energiøen giver en masse muligheder for både bornholmerne og for de bornholmske virksomheder.

(Artiklen fortsætter under billedet)

(Foto: Torben Ager)

 

Formanden bakker fuldt op om visionen for et bæredygtigt Bornholm:

“Det er vores generation, der skal træffe nogle meget vigtige beslutninger, som vil få stor betydning for, hvor meget vi får ud af at lægge jord og hav til Energiøen. Vi skal sikre os at vi griber muligheden, og at vi bornholmere både får glæde af grøn strøm, men også nye og attraktive arbejdspladser uden at ødelægge øens unikke natur og samfund”, siger Linda Kofoed Persson og fortsætter:

Underleverandører
“Konkret kan det være som underleverandør til de store anlægsprojekter, som virksomhed på en servicehavn, som nyetableret virksomhed på øen, hvor rammevilkår og tilgængeligheden af grøn energi er vigtigt, som detailbutik eller som hotel eller restaurant, der får et nyt kundegrundlag.

Der kommer mange muligheder for lokale virksomheder både i etablering af landanlæg og servicehavn, men også den efterfølgende drift.
Det er dyrt at sende mandskab og materiel til Bornholm, og derfor vil de lokale virksomheder have en stor fordel især som underleverandører.
For at give jer et par eksempler på, hvordan erhvervsmulighederne vil opstå, så vil man i etableringen af landanlæg efterspørge transport, gravearbejde, og murer- og tømrerarbejde og andet byggearbejde. Der vil også komme efterspørgsel efter udlejning af stilladser, maskinudlejning, lifter og andet materiel.”

Brændegårdshaven
Linda Kofoed fortsætter: “Det kan være som leverandør af services til de servicehavn-aktiviteter i Bornholms største havne f.eks. lagerfaciliteter, transport, byggearbejde, elektriske installationer, kran og maskinføring, men også vagt og rengøring.

Og i forhold den øgede aktivitet omkring nye erhverv på øen, vil der med sikkerhed være afledte aktiviteter på flere forskellige områder. Det kunne f.eks. være i detailhandlen, hvor vi skal forvente flere kunder i butikkerne, hvis vi formår at tilpasse os det nye segment. Det er flere gæster hos hotellerne, hvor både tilrejsende arbejdskraft men også en spirende erhvervsturisme og endnu flere turister forventes at øge aktiviteten.
Det vil give flere restaurantbesøg, flere gæster der skal underholdes på golfbaner, i Brændesgårdshaven og i bowlingcentret, når de ikke er på arbejde.”

(Artiklen fortsætter under billedet)

(Foto: Torben Ager)

 

Flere boliger
Linda Kofoed peger på, at der skal b ygges flere boliger på Bornholm:

“Med den øgede aktivitet og tilrejsende arbejdskraft vil der blive behov for tag over hovedet til flere. Og her forventer vi at boligmanglen bliver en udfordring. Derfor skal vi sørge for at holde dampen oppe på de mange vigtige boligprojekter på øen for eksempel ombygningen af gymnasiet, Østreskole, Grynebakken, Rønne syd projektet.

Og vi skal tænke ud af boksen og undersøge hvordan vi kan bruge den store efterspørgslen efter boliger til at få etableret gode permanente boliger i stedet for at lave mange midlertidig containerbyer på en mark. Det er et at vores fokusområder på boligudviklingen at midlerne, som ville skulle bruges til containerbyer, skal indgå som tilskud til at bygge gode boliger i byerne til den tilrejsende arbejdskraft. Boliger som kan bruges efterfølgende af fastboende.

Vi skal smede mens jernet er varmt, og det er det nu”, slutter Linda Kofoed Persson.

Seneste artikler

Fik du læst?