Eksterne konsulenter giver løft til kommunal afdeling

En eksplosion i antallet af byggesager har været ved at lægge kommunens afdeling, Byg ned. Afdelingen har været præget af sygemeldinger grundet stress, men nu ser det ud til at lysne.

Byg har været ved at drukne i sager – nu lysner det

 

En ekstra bevilling på 2,17 mio. kr. til ekstern konsulenthjælp har allerede sat positive spor i Byg. Afdelingen er samtidig ved at skrue op for dens kommunikation og inviterer både borgere og erhvervsliv indenfor.

Der er kommet gang i hjulene hos erhvervslivet, og tiden med nedlukning under Corona har tilsyneladende inspireret mange private til at få bygget en ekstra carport, udvidet med et anneks eller en udendørs terrasse.

Byggesagerne er væltet ind her på Bornholm, det har været svært at rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer, og de ansatte hos Byg har stået overfor en nærmest umulig opgave med mange langtidssygemeldinger til følge.

Ekstra bevilling

I maj i år fik Byg derfor en ekstra bevilling på 2,17 millioner kr. til i 2022 at kunne hente ekstra kræfter ind i form af eksterne konsulenter. Hos Byg har de eksterne konsulenter først måttet igennem en oplæringsproces, men nu begynder de at kunne mærke effekten af de ekstra kræfter.

Jacob Sten Jensen, der er leder af Byg, siger:
”Alene det, at vi fik bevillingen og opmærksomheden fra politikerne har gjort, at vi er begyndt at se lysere på tilværelsen. Vi har i alt fået hyret fem eksterne konsulenter ind som hjælper os i et forskelligt antal timer, og det har øget vores afdelings aktivitetsniveau med yderligere næsten 20 procent. Konsulenterne har især fokus på at afslutte sager, så boligejere kan komme videre. Konsulenternes hjælp betyder også, at vores egne byggesagsbehandlere får mulighed for at rydde op i bunkerne og fokusere på byggetilladelserne. Stemningen hos Byg er også lettet, og vores sygemeldte medarbejdere er heldigvis på vej tilbage.”

Flere nye tiltag på vej 

Efter at Jacob Sten Jensen trådte til som ny leder af Byg i september 2021, har han sammen med medarbejderne også set på mulighederne for at ændre arbejdsgange og arbejdsformer i afdelingen alt sammen med henblik på at kunne levere en hurtigere og smidigere arbejdsgang. Der er allerede sket en masse forandringer i den administrative tilgang, og næste skridt bliver at komme i tættere dialog med kunderne hos Byg. På den måde regner Jacob Sten Jensen også med at kunne forbedre sagsgangene:

Klæde kunderne på

”Vi vil prøve at klæde vores kunder bedre på, så de er bedre informeret om, hvad det kræver, hvis de skal indlevere en byggesag til behandling. Tit tager sagerne meget lang tid, fordi vi ikke får de korrekte informationer i første omgang, og så kan sagerne stå stille og trække ud. Vi vil derfor prøve at gøre det mere klart, hvad det kræver at have en byggesag, og hvordan man selv kan hjælpe bedst muligt med for at sikre en hurtig sagsgang.”

En af de ting som Byg sætter i gang i løbet af efteråret er jævnligt at holde åbent hus for borgere, der ønsker at blive klogere på, hvad der skal til ved en byggesag. Første gang Byg holder åbent hus er onsdag 21. september mellem kl. 15 og 17  på Ullasvej 23 i Rønne.

Her vil der være en byggesagsbehandler til stede, som man kan stille spørgsmål til om alt fra carporte til nybyggeri. I alt vil der blive holdt otte af den slags åbent hus placeret rundt på hele øen. Lignende fem arrangementer vil blive holdt for erhvervslivet i samarbejde med Business Center Bornholm.

Seneste artikler

Fik du læst?

Samtalesalon om ensomhed

ENSOMHED: Frivillig forum Bornholm ønsker at sætte fokus på, hvordan det bornholmske foreningsliv kan være med til at forebygge ensomhed blandt bornholmerne   Frivillig forum

Læs mere »

Dukketeater i Svanekegaarden

VINTERFERIE: Teatergruppen “Dansk Rakkerpak” viser dukketeater i Svanekegaarden  – forestillinger fredag og lørdag   Teatergruppen Teater FasterCool, også kendt som Dansk Rakkerpak,  gæster Svanekegaarden i

Læs mere »